Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)

Tüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)

Muhabbetten Cennete II – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli Kardeşlerim! Bir âyet-i celîlede Mevlâmız cenneti şöyle tasvir ediyor: “Sabretmelerine karşılık Allah onlara cenneti ve (cennetteki) ipekleri lütfeder. Orada

Read More
Tüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)

Muhabbetten Cennete – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli kardeşlerim! Mevlâmız Kur’ân-ı Kerîm’inde: “Mü’minler ancak kardeştirler.” (Hucurat, 10.) buyuruyor. Yâni îmanda kardeşiz. Bu, ana-baba bir kardeşliğinden çok daha

Read More
Tüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)

Cemiyette Huzûrun Şartı – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli kardeşlerim! Madden ve mânen huzurlu bir cemiyet için gerekli şart fitneden kaçınmaktır. Âyet-i Kerîme’de Allah Teâlâ: “Fitne, adam öldürmekten

Read More
Tüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)Yazi Atlasi

Konuşma ve Yemek Yeme Âdâbı

Kıymetli kardeşlerim! Bulunduğumuz her yerde âdâb-ı muâşerete riâyet edelim. Zira edeb çok mühim bir husûs. Meselâ, bir evladın edebi yoksa

Read More
TasavvufTüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)Yazi Atlasi

GÜNAH HASTALIĞININ DEVÂSI

Kıymetli Kardeşlerim! Eğer Allâhımız’ı zikre devâm edersek kalblerimizin mânevî hastalıklardan kurtulması yakındır. Çünkü zikrullah şifâu’l-kulûb’dür, “kalblerin şifâsı”dır. (1) Ali Ramazan ile berâber

Read More
TasavvufTüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)Yazi Atlasi

Ne Sen Kimseden İncin Ne Kimse Senden İncinsin !!!

Değerli kardeşlerim, İslam dininde ahlâk, mevzuu muazzam bir ilimdir. Ahlâk-ı hamîde ruhun, ahlâk-ı zemîme nefsin ahlâk-ı hasene galip olur. Nefsani-yet

Read More