anasayfa / Tefsir

Tefsir

Tefsir Kur’an ayetlerinin belirlenmiş usul ve kriterlere göre ne anlama geldiğini açıklamaktır. Ayrıca bu maksatla doğan İslâmî bir ilmin adıdır.

Mustafa Islamoğlu’nun Mealindeki Çarpıtmalar

OPERASYONEL MEAL YAZICILIĞI YA DA MEAL ÜZERİNDEN DİN TASAVVURU İNŞASI İmaj nedir? İçi doldurulamamış şeyin dışını süslemek galiba. Kur’an mealini konu edinen bir yazının başında “imaj”ın ne işi olabilir diye düşünenler olacaktır şüphesiz. Hemen söyleyeyim. Vaktiyle Muhammed Esed’in dilimize Kur’an Mesajı adıyla çevrilen meal-tefsiri piyasaya arz edildiğinde de benzeri bir hava oluşturulmuştu. Oysa muhtevasındaki baskın Muhammed Abduh etkisi ve şazz …

Devamı »

Bilimsel Kuran mucizecilerine biri dur demeli!

Nâziât 30. ayet dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor mu? Kuran’ın bilimsel mucizelerinden söz eden birçok araştırmacı-yazar, Nâziât suresi 30. ayeti Kuran’ın dünyanın yuvarlak oluşuna işaret ettiği yönünde bir delil gibi yorumlamaktadır. Onlara göre ilgili ayette “bundan sonra yeryüzünü yaydı” buyrulurken “dehâ” fiilinin seçilmiş olması dünyanın yuvarlak olduğuna işaret etmektedir. Çünkü bu yorumculara göre “dehâ” fiili deve kuşu yumurtasıyla irtibatlı olduğundan “yuvarlak …

Devamı »

Sahip Olduklarınız, Sizi O’ndan Alıkoymasın!

Var olmak nimetlerin en büyüğüdür. Bizi O yarattı. Yaratılış gayemizi de bizzat O belirledi. Cin ve insanları ancak Bana kulluk/ibâdet etsinler diye yarattım1 buyurdu. Yine O, bizleri O’ndan alıkoyacak şeyler konusunda uyardı: Ey îmân edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allâh’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.2 Mallar ve evlatlar, imtihan aracıdır. Emanet olarak insanoğluna sunulmuş nimetlerdir. Bunlar, …

Devamı »

Kur’ân’in Devlet Adami

Hayat düstûrumuz Kur’ân’ı Kerîm, bizleri fert olarak hayâta hazırladığı gibi, toplumu da inşâ ve ihyâ eder. Bazılarının sandığı ve iddia ettiği gibi Kur’ân, yalnızca vicdanları inşâ etmez, yalnızca kişileri inşâ etmez. O, sosyal ve siyâsal hayâta da müdâhildir. Onun sosyal ve siyâsal hayatla ilgili de evrensel ilkeleri vardır. Kur’ân’ın sâliklerine va’d ettitği dünyâ ve âhiret cennetine nâil olabilmek için Kur’ân’ın …

Devamı »

Bir Hanım Müfessir Zeynep El-Gazali ve Tefsiri

Türk Kamuoyu onu, 1980’li yıliarda yayınlanan “Zindan Hatıraları” adlı eseriyle tanıdı Yazarının bizzat yaşadığı anılarından oluşan bu eser, okuyucusuna İslami hareketin içerisinde aktif olarak yer alan, bu konuda kadınlara üncülük eden ve bu uğurda kadın olmasına rağmen akla hayale gelmedik işkence ve eziyetlere katlanan bir hanım kahramanı tanıtıyordu. Bu büyük hanım kahraman, Zeyneb el- Gazali el-Cubeyli’ den başkası değildi. · Zeyneb el-Gazali, Miladi: 2 Ocak 1917 …

Devamı »

Konuşmalarında Kur’an’la İstihad Edenler

Konuşmalarında Kur'an'la İstihad Edenler

Peygamberimiz(S.A.V) bir hadislerinde bize, Kur’an’ı tanıtırken şöyle buyurur: ” .. Kur’an ile konuşan doğru söylemiş olur, onunla amel eden sevap kazanır. onunla hüküm veren adalet/i davranmış olur, ona çağıran dosdoğru yolu göstermiş olur.”1 Hadisdeki “Kur’an ile konuşan .. ” ifadesi, “Kur’an’ın haber verdiğini söyleyen. O’nun haberlerini kabullenip doğrulayan ve O’nun ölçüleri doğrultusunda söz söyleyen” diye anlaşılmıştır2. Başta Hz. Peygamber(S.A.V) kendisi ve tarih boyunca müslümanlar Kur’an …

Devamı »

Peygamberimizin Kur’ân-ı Kerim Anlayışı

Peygamberimizin Kur’ân-ı Kerim Anlayışı

Kur’ân, bir ayetinde Peygamberimizi bize şöyle takdim eder: “And olsun ki, Allah’a ve ahirete kavuşmayı uman ve Allah’ı çokça anan kimseler için, sizin için Allah’ın Resulü en güzel örnektir.” (33 Ahzab 21) Kur’ân’ın ilk muhatabı olan Hz. Peygamber, her konuda olduğu gibi Kur’ân okuma, onu anlama ve onun hükümlerini hayata geçirme konusunda da bizlere en güzel örnekliği sunmuştur. Yüce Rabbimiz, onu en güzel örnek/model olarak bizlere sunarken, onun bu örnekliğinin söz ve davranışlarıyla …

Devamı »

NÂŞİZE Kadınları Dövmek mi Yoksa Evden Uzaklaştırmak Gibi Bir Disiplin Cezası Vermek mi ?

NÂŞİZE Kadınları Dövmek mi Yoksa Evden Uzaklaştırmak Gibi Bir Disiplin Cezası Vermek mi ?

Değerli hocam, bu satırları yazarken hayli düşündüm, zira arkadaşımlarıma birkaç satır eleştiri ya da eleştirimsi bir şey yazdığımda hayreti mucip bir alınganlık ve hırçınlıkka karşılaştım. Bu yüzden, yazıp yazmamakta bir süre kararsız kaldım, ama sonunda “Ekranda Te’vilin Belini Kırmak” başlıklı eleştiri yazımda kendisiyle ilgili dolaylı eleştirime orantısız bir alınganlık gösteren Prof. Dr. İsrabil Balcı’nın, “Bak, Okuyan da senin hiç tasvip …

Devamı »

Kur”anı Kerimde İftira Kelimesi ve Peygamberlere Atılan İftiralar

Kur’an-ı Kerim’de “iftira, ifk ve bühtan” mastarları, bazen olduğu gibi, bazen de müştakları ile geçer. Mesela Nur Suresinin 11. ayetinde Hz. peygamberin zevcesi hakkında yalan uydurarak iftira edenlerden bahsedilirken”el-ifk=” kelimesi geçmektedir. Keza aynı sürenin 13. ayetinde, “apaçık bir iftira” manasında”ifkün mübin” ifadesi geçmekte, İslam aleyhine asılsız söz uydurmak, Hz. Peygamber hakkında asılsız iddia ve iftiralarda bulunmak, Kur’an-ı Kerim hakkında uydurulmuş iddiasını ileri sürmek manalarında”ifk, ifkün …

Devamı »

Hz. İsa’nın bir peygamber olduğunu gösteren mucizeleri

Hz. İsa’nın bir peygamber olduğunu gösteren mucizeler

Hz. İsa, toplumun isteği üzerine veya toplumda gördüğü bazı sıkıntıları gidermek için zaman zaman mucize olarak çeşitli olağanüstü haller göstermiştir. Onun mucizelerinin önemli bir bölümü bir ayette topluca şöyle haber verilir: “O (İsa), İsrail oğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek): ‘Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapacağım, sonra içine üfleyeceğim, o da, Allah’ın izni ile canlı kuş olacaktır. Yine Allah’ın …

Devamı »