anasayfa / İslam Tarihi

İslam Tarihi

Hz. Peygamber’in İbadetleri – Prof. Dr. İbrahim Bayraktar

İslam ahkamının bir kaynağı da Hz. Peygamber’in bizzat yaptığı ibadetlerdir. O farz, vacib, sünnet derecesindeki ibadetlerin yanı sıra, nafile ibadetleri de çokça yapmıştır. Hz. Peygamber günlük hayatını üç kısma ayırmış, bir kısmını ibadetlere, diğer kısmını kendisinin ve cemaatin işlerine, üçüncü kısmını da ailevi işlerine tahsis etmiştir. Dindarlığın esasını iman vücuda getirirse de kalpteki imanın varlığını fiilen ibadetler ortaya koyar. Esasen insan, Allah’a ibadet etmek …

Devamı »

İsar / Kardeşini Kendine Tercih Etmek

Sahabeler sadece hayat devam ederken zaten düzenli olarak ulaşabileceklerini umdukları nimetleri paylaşmamışlar; bunun da ötesinde son nefeslerinde verilen bir yudum suyu bile yanlarındaki başka yaralılara vererek onları kendilerine tercih etmişlerdir.  Sahabeden biri Rasûlullah (sav)’a gelerek aç ve perişan bir durumda olduğunu söyledi. Efendimiz kendi evine bir adam göndererek bu sahabi için yiyecek bir şeyler getirmesini söyledi fakat orada da yenecek …

Devamı »

Hz. Peygamber ve Gençlik – Prof. Dr. Bünyamin Erul

Hz. Peygamber İslam’ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. Nitekim ilk Müslümanlardan birkaç kişi 50 yaş civarında, birkaç kişi 35 yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu. Hz. Peygamber’in hayatını ve sahabeyi düşündüğümüzde, her nedense hep olgun ve yaşlı insanlar canlanır zihnimizde. Kırk yaşındayken peygamberlik görevine başlayan Hz. …

Devamı »

Hz. Peygamber’in Gençlere Yedi Nasihati – Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu

Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Kendisinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı o Kıyamet gününde Allah-u Teâla şu yedi zümreyi arşının gölgesinde gölgelendirecektir.  Adaletli imam yani devlet başkanı, Allah’a ibadetle ömür geçiren ve bu şekilde yetişen bir genç,  Gönlü mescitlere bağlılıkla geçen bir kişi, Birbirlerine Allah rızası için muhabbet besleyen ve bu gayeyle buluşan ve ayrılan iki …

Devamı »

Çocuk Siyerinin Önündeki Engel:Biz Büyükler – Röp. Ruhan Umut

Ayşe Sevim Güneşe Yolculuk isimli bir çocuk siyeri yazdı zamanında. Çocuklarla iç içe yaşayan, onların duygusunu, dilini ve dünyasını bilen bir yazar ve anne olmasına bir de şairliği tesir edince kitabı da beğenildi, ödül aldı, örnek gösterildi. Ayşe Sevim’e o zamandan bu zamana neler değişti, son 10 yılda çocuk siyeri alanında neler yapıldı, neler hala niye yapılamadı diye sorduk.  Güzel, …

Devamı »

Peygamber Efendimiz’in Bir Günü – Prof. Dr. Abdulhakim Yüce

Normal bir ömür yaşamış her hangi bir insanın hayatından yirmi dört saatlik kısa bir dilimi, yani ‘bir gün‘ü anlatmak, o kişiyi tanıtma adına ciddi yetersizlikler taşır. Zira yaşanan günlerin hemen hiç biri diğeriyle aynı değildir. Hele o kişi Efendimiz (sav) gibi, müstesna bir zat ise iş daha da zorlaşacaktır. Bu zorluğa rağmen günü belli dilimlere ayırarak, aynı günde olmazsa bile, …

Devamı »

İdeal Bir Eş Olarak Hz. Peygamber – Doç. Dr. Huriye Martı

Hz. Peygamber’in yaşam felsefesine uygun hareket edebilmeyi başarmak, ancak onun zihin dünyasını tanımakla mümkün olacaktır. Zira bizler onun tutum ve davranışlarının anlamını, ancak bu tutum ve davranışlara yön veren, onları farklı zaman ve mekânlar içinde yeniden tatbik edilebilir kılan zihniyeti kavradığımızda fark edebilmekteyiz. Kur’an’ın ifadesiyle, “iki eşi; erkeği ve dişiyi yaratan”(1) Allah, sadece insanı değil “her çeşit varlığı eşiyle birlikte yarattığını” belirttiği ayetin sonunda, “belki …

Devamı »

Nezaket Peygamberi

“Muhakkak ki sen, yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem Suresi 68/4) Peygamber Efendimiz, insanların en nezaketlisiydi. O ashabına nezaketiyle örnek oldu, insanlara inceliği tavsiye etti, ümmetine güzel ahlakını miras bıraktı. Efendimiz’in yanında büyüyen Hz. Enes, onun nezaketini şöyle anlatıyordu: “Allah Rasûlü yolda bir kimseye rastlayıp onunla konuştuğu zaman, o kimse dönüp gidinceye kadar mübarek yüzünü ondan çevirmezdi, önce kendisi dönüp gitmezdi. …

Devamı »

Çocukların Peygamberi

Peygamber Efendimiz’in çocuklara karşı muamelesi, merhamet ve sevgisi, ümmeti ve bütün insanlık için muazzam bir örnektir. Allah Rasûlü bir çocuk gördüğünde başını okşar, kucağına alır, sever, öperdi. Mübarek yüzü özellikle çocuklara karşı hep yumuşak ve güleçti. Çocuklara selam verirdi, halini hatırını sorar, binekliyse onları atın terkisine alır gideceği yere kadar götürürdü. Çocuklarla birlikteyken çocuklaşır, onlarla sohbet eder şakalaşırdı. “Kimin çocuğu …

Devamı »

İki Kuşak Sahibi: Esma binti Ebû Bekir (r.anha)

“Eğer dünyayı isteyerek bu işe girdiysen sen çok kötü bir kulsun demektir. Bu davranışınla kendini ve senin yanında olanları helak etmiş olursun. Öldürülmek ise bundan daha iyidir.  Yok, eğer hak üzere olduğunu ve insanları hakka çağırdığını biliyorsan bu yolda mücadeleye devam et. Senin deden Ebubekir,  baban Zübeyir,  babaannen de Abdulmuttalip’in kızı Safiyye’dir. Sabret ve zalime boyun eğme!” Hz. Esma (r.anha), …

Devamı »