anasayfa / Hadis / Bir Demet Hadis

Bir Demet Hadis

Kıyamet günü hesaba çekilecek ilk üç kişi

Gizli şirk olan riyâ ve gösteriş için kullukta bulunmanın çok hazin bir aldanış ve fecî bir âhiret iflâsı olduğu, şu hadîs-i şerîfte ne kadar da ibretli bir şekilde ifâde edilmektedir: “Kıyâmet günü, aleyhlerinde ilk hükmedilen insanlar şunlardır:Birincisi; şehîd edilen kimsedir. O, Allâh’ın huzûruna getirilir. Allah ona bahşettiği nîmetleri anlatır. O da, bunları îtirâf eder. Cenâb-ı Hak:«–Öyleyse bunlara karşı ne yaptın?» …

Devamı »

İsar / Kardeşini Kendine Tercih Etmek

Sahabeler sadece hayat devam ederken zaten düzenli olarak ulaşabileceklerini umdukları nimetleri paylaşmamışlar; bunun da ötesinde son nefeslerinde verilen bir yudum suyu bile yanlarındaki başka yaralılara vererek onları kendilerine tercih etmişlerdir.  Sahabeden biri Rasûlullah (sav)’a gelerek aç ve perişan bir durumda olduğunu söyledi. Efendimiz kendi evine bir adam göndererek bu sahabi için yiyecek bir şeyler getirmesini söyledi fakat orada da yenecek …

Devamı »

En Güzel Öğretmen: Hz. Peygamber

Abdullah b. Amr’dan rivayet edildiği üzere Rasûlullah (sav) şöyle demiştir: “Ben ancak muallim olarak gönderildim…” (İbn Mace, Sünnet, 1) Yanındakilerin ezberleyebileceği kadar yavaş ve açık seçik konuşurdu Allah’ın Rasûlü (sav), kelimeler dudaklarından tane tane dökülürdü. Gerek gördüğünde sözlerini tekrar eder, sabır ve teenniyle hareket ederdi. İnsanlara bıkkınlık verme endişesiyle sürekli vaaz etmek yerine onlara hitap etmek için en uygun zamanları …

Devamı »

“İki Günü Birbirine Eşit Olan…” Hadisi Nasıl Anlamalıyız

Soru İnanç sistemimizde yer alan, fakat hayatımıza aksetmeyen “İki günü birbirine eşit olan zarardadır” hadisi şerifini bize geniş manada izah edebilir misiniz? İbadet hayatımıza iş hayatımıza sosyal hayatımıza nasıl yön vermesi gerekir.? (yani daha fazla ibadet mi yapacağız, daha fazla para mı kazanacağız, daha fazla insan mı tanıyacağız, daha fazla kitap mı okuyacağız v.b. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. …

Devamı »

Cuma namazı haktır ve her Müslümana cemaatle onu eda etmesi farzdır. Dört kişi müstesnadır

Tarık bin Şihab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cuma namazı haktır ve her Müslümana cemaatle onu eda etmesi farzdır. Dört kişi müstesnadır: 1) Köle, 2) Kadın, 3) Çocuk ve 4) Hastadır’ buyurdu.” [ Ebu Davud 1067, Darekutni 2/3, Hâkim 1/288, Beyhaki 3/183, Albani İrva 592 ]

Devamı »

İlmin Önemi

Sahabe-i Kiram’ın alim ve büyüklerinden Hz. Abdullah b. Mesud (radıyallahü anh), Sultanul-enbiyâ vel-ulemâ (aleyhissalatü vesselam) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, Sünen, İlim, 254)   İlmin Önemi Allah’ın insanlığa en büyük ferman ve armağanı, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim pek çok yerde ilme vurgu yapıp onu hayır …

Devamı »

Veda Hutbesini OKUDUK MU ?

Bismillahirrahmanirrahim “Ey insanlar! “Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha bulusamiyacagim. “Insanlar! “Bugünleriniz nasil mukaddes bir gün ise, bu aylariniz nasil mukaddes bir ay ise, bu sehriniz (Mekke) nasil mübarek bir sehir ise, canlariniz, malariniz, namuslariniz da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmustur. “Ashabim! “Muhakkak Rabbinize kavusacaksiniz. O’da sizi yapti olayi sorguya cekecektir. Sakin benden …

Devamı »

SÜNNET’E UYMANIN ÖNEMİ

“Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine uyun, ona iman edin ki, (Allah) günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın.” [Ahkâf, 31] Ebu Necih İrbad b. Sariye r.a.’tan rivayet edilmiştir: Rasulullah s.a.v. bize gözleri yaşartan ve kalpleri ürperten bir konuşma yaptı. Biz: – Ey Allahın Rasulü! Bu nasihat, sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize bir tavsiyede bulunun, dedik. Bunun …

Devamı »

İman, İslâm İhsan

Hz. Ömer r.a. anlatıyor: “Bir gün Hz. Peygamber s.a.v.’le birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hâli olmayan birisi çıkageldi. Efendimiz’in huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve: – Ya Muhammed, bana İslâm’ın ne olduğunu anlat, dedi. Allah Rasulü s.a.v.: – İslâm, Allah’tan başka ilâh bulunmadığına ve Muhammed’in O’nun …

Devamı »