Yılan, Havva, Adem Arasında Geçen Olaylara İslam ve Yahudiğin Bakışı

İslami literatürdeki Adem ve Havva ilişkilerini konu edinen bahislere bakıldığında genelde Havva’yı hedef gösteren ifadelere yer verildiği görülür. Özellikle Cennet’ten çıkarılışın ele

Devam

Âdem, Cennet ve Düşüş

Bu makalenin yazılışındaki temel maksat, Kur’an’daki Âdem kıssasında geçen cennet ve düşüş (hubût) kavramlarını tahlil etmektir. Bu tahlil çerçevesinde öncelikle Âdem kelimesinin

Devam

Kur’an ve Arkeoloji Işığında Nuh Tufanı

Dünya tarihine baktığımızda yerkürenin pek çok bölgelerinde çeşitli zamanlarda büyük su  baskınları ve tufanları olduğunu görür ve bunların efsanelerine rastlarız.

Devam