Kur’an ve Arkeoloji Işığında Nuh Tufanı

Dünya tarihine baktığımızda yerkürenin pek çok bölgelerinde çeşitli zamanlarda büyük su  baskınları ve tufanları olduğunu görür ve bunların efsanelerine rastlarız.

Devam

Hanefi Usulcülere Göre Hz. Peygamberin Fiilleri

Hz. Peygamberin fiilleri özellikle teşrii değerleri açısından usulcüler arasında ötedenberi tartışılagelmiş bir konudur. Efalu’r-Resul ilk asırlarda genellikle sünnet terimiyle karşılanmıştır. Sünnetle hadisin

Devam

O’ndan Bir Hatıra: Misvak

Sahabe-i Kiram Efendilerimizin anlattıklarına göre Allah Rasulü s.a.v. gece gündüz sürekli misvak kullanmıştır. Özellikle eve girdiğinde, uyumadan önce, namaza çıkmadan

Devam

Kur”anı Kerimde İftira Kelimesi ve Peygamberlere Atılan İftiralar

Kur’an-ı Kerim’de “iftira, ifk ve bühtan” mastarları, bazen olduğu gibi, bazen de müştakları ile geçer. Mesela Nur Suresinin 11. ayetinde

Devam

Cihadın Gayesi Nedir ve Batı’nın Cihad Algısı

İslam’da Cihad Kavramı ve Hakkındaki Yanlış Anlaşılmalar Her ne kadar Hz. Peygamberin İslam’ı yeryüzüne yaymak için yapması gerekenler arasında cihad

Devam

Bir Bilgi Kaynagi Olarak Tasavvufta Keşfin Degeri

Tasavvuf yoluna girenlerin belli bir mücahede şeklini uyguladıkları bilinmektedir. Bu mücahede sırasında meydana gelen keşf halinin süfiler nazarında ayrı bir

Devam

Tasavvufta ki Keşfi bilgi ile Vahiy Aynı Değerde midir

Keşfi bilgide yanılma, daha çok seyru süluk esnasında söz konusu olmaktadrr. Sülukünü tamamlayıp belli bir mertebeye ulaşanların keşfi bilgisinde ise

Devam

Şeriatı En Eyi Sufiler Bilebilir ?

Tasavvufta Keşf ve İctihad Tasavvuf ehli doğruluk, kesinlik ve korunmuşluk açısından vahiy ile eşdeğerde gördüğü keşfi bilginin, dini nasları yorumlama

Devam

Sufiler Gaybi Bilirler mi ?

Tasavvufta Mükâşefe ve Gaybi Bilgi Duyu organları ve aklın yetersiz kaldığı metafizik alanda tasavvuf ehline göre esas geçerli bilgi kaynağı

Devam