Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Tüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)

Muhabbetten Cennete II – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli Kardeşlerim! Bir âyet-i celîlede Mevlâmız cenneti şöyle tasvir ediyor: “Sabretmelerine karşılık Allah onlara cenneti ve (cennetteki) ipekleri lütfeder. Orada

Read More
Tüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)

Muhabbetten Cennete – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli kardeşlerim! Mevlâmız Kur’ân-ı Kerîm’inde: “Mü’minler ancak kardeştirler.” (Hucurat, 10.) buyuruyor. Yâni îmanda kardeşiz. Bu, ana-baba bir kardeşliğinden çok daha

Read More
Tüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)

Cemiyette Huzûrun Şartı – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli kardeşlerim! Madden ve mânen huzurlu bir cemiyet için gerekli şart fitneden kaçınmaktır. Âyet-i Kerîme’de Allah Teâlâ: “Fitne, adam öldürmekten

Read More
TasavvufTüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)Yazi Atlasi

GÜNAH HASTALIĞININ DEVÂSI

Kıymetli Kardeşlerim! Eğer Allâhımız’ı zikre devâm edersek kalblerimizin mânevî hastalıklardan kurtulması yakındır. Çünkü zikrullah şifâu’l-kulûb’dür, “kalblerin şifâsı”dır. (1) Ali Ramazan ile berâber

Read More