anasayfa / altınoluk

altınoluk

Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’ye Göre: Dini Tahriften Koruma ve Tahrif Sebepleri

Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin (v. 1762 m.) dini hükümlerin hikmet ve gerekçelerini incelediği eseri Hüccetullahi’l-bâliğa1 adını taşımaktadır. Eser, kendi türünde sahip olduğu mümtaz yerini, “dini ilimler içinde en derin, zor ve o ölçüde de önemli olan hikmet-i teşri’ ilmi” olduğu vurgusu ile başlayıp bu ilim sayesinde dini konuları kavrama ve uygulama imkânı bulunduğunu ispat etmiş olmasından alır. Dini hükümlerin sır ve …

Devamı »

Peygambersiz Olmaz

Peygambersiz Olmaz

İnsanlar hakikate ulaşmak için genelde iki yol izlerler. Ya saf akılla iş gören filozoflara bel bağlarlar, ya da Allah’ın gönderdiği peygamberlere tabi olurlar. Her ne kadar Allah’ın insana ihsan ettiği akıl hakikate ulaşma konusunda son derece önemli bir araç ise de vahyi dışlayarak sırf ona tabi olmak İmam Rabbanî’ye göre delalettir. Özellikle aklın putlaştırıldığı ve dinin naslarının bile ona uydurulmak …

Devamı »

Vahiy Öncelikli Düşünme ve Firâset

Vahiy Öncelikli Düşünme ve Firâset

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre, “Resûlullah sallahu aleyhi ve sellem: “Mü’minin firâsetinden sakının. Çünkü o, Allah’ın nuru ile bakar/değerlendirme yapar” buyurmuş sonra da “Gerçekten bunda firâset/idrak/anlayış sahipleri için âyetler/ibretler vardır”[Hıcr sûresi (15), 75 ] âyetini okumuştur.1 FİRÂSET/FERÂSET Firâset ya da ferâset, görülenin arkasındaki gerçeği fark etmek, geleceğe yönelik isabetli öngörüde bulunmak, olayları vahiy (kitap-sünnet) çerçevesinde değerlendirip herkesten farklı ve …

Devamı »