Hz. İsa’nİn babasİz dünyaya gelişi Kur’an-i Kerim’de nasil açiklanir?

Hz. İsa’nın dünyaya geleceğini Hz. Meryem’e melekler bildirmişti. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Hani melekler demişti ki: Ey Meryem! Allah sana, adı

Devam