hikmetnedir

Akaid /KelamTüm YazılarYazarlarYazi Atlasi

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’te Hikmet

KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sözlükte men etmek, engellemek anlamlarına gelen “hikmet” kelimesi “ata vurulan gem” için isim olarak kullanılır. Araplar“hikmetü-t dabbe” yi licam (gem) olarak

Read More