Ahirete İman 1 Allah’ın Kainattaki Saltanatı Ahiretin Varlığına Delildir