anasayfa / etliket arşivi

etliket arşivi

10 Sünnet 10 İttiba

1 Ukbe b. Âmir r.a.’tan rivayete göre Rasulullah s.a.v ona şöyle buyurdu: “Bu gece indirilen ve benzerleri görülmemiş birkaç ayet var biliyor musun? (Bunlar), ‘Kul eûzü bi-Rabbi’l-felak’ ile ‘Kul eûzü bi-Rabbi’n-nâs’ (surelerinin) ayetleridir.” Hadisi Müslim ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Ebu Davud’un lafzı şöyledir: Ben Rasulullah s.a.v. ile birlikte Cuhfe ve Ebvâ arasında yürümekte iken bir rüzgâr ve aşırı bir …

Devamı »