Yahyalılı Hacı Hasan Efendi yazıları

Tüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)

Muhabbetten Cennete II – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli Kardeşlerim! Bir âyet-i celîlede Mevlâmız cenneti şöyle tasvir ediyor: “Sabretmelerine karşılık Allah onlara cenneti ve (cennetteki) ipekleri lütfeder. Orada

Read More
Tüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)

Muhabbetten Cennete – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli kardeşlerim! Mevlâmız Kur’ân-ı Kerîm’inde: “Mü’minler ancak kardeştirler.” (Hucurat, 10.) buyuruyor. Yâni îmanda kardeşiz. Bu, ana-baba bir kardeşliğinden çok daha

Read More
TasavvufTüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)Yazi Atlasi

GÜNAH HASTALIĞININ DEVÂSI

Kıymetli Kardeşlerim! Eğer Allâhımız’ı zikre devâm edersek kalblerimizin mânevî hastalıklardan kurtulması yakındır. Çünkü zikrullah şifâu’l-kulûb’dür, “kalblerin şifâsı”dır. (1) Ali Ramazan ile berâber

Read More