sema maraşlı makale

Aile/RehberlikSema MaraşlıTüm YazılarYazi Atlasi

Devlet Başkanı Adayları Kadın Olsun! – Sema MARAŞLI

Biz Kadınlar Neymişiz Meğer! Mart ayının “Kadınlar Ayı” olarak ilan edilmesi gerekiyor; zira “8 Mart Kadınlar Günü” bütün aya yayıldı,

Read More
Aile/RehberlikSema MaraşlıTüm YazılarYazi Atlasi

Dindarlar Evliliklerinde Daha mı Mutsuz? – Sema MARAŞLI

Dindar hanımlardan: ” Evlenirken malına mülküne parasına puluna bakmadım, dindar diye evlendim fakat kadın ruhundan hiç anlamıyor, kendimi yalnız ve

Read More
Aile/RehberlikEditörSema MaraşlıTüm YazılarYazarlarYazi Atlasi

Çözüm Odakli Düsünmek – Sema Marasli

Yaşadığımız problemlerin çoğunun tevekkül anlayışımızın eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Allah’a dayanıp elimizden geleni yapıp sonra da içimiz rahat Allah’a teslim olamıyoruz.

Read More
Aile/RehberlikEditörSema MaraşlıTüm YazılarYazarlarYazi Atlasi

Özgür ve Yalnız Kadınlar – Sema MARASLI

Dün­ya­da fe­mi­nist söy­lem art­tık­ça, ai­le ku­ru­mu çö­kü­yor ve mut­suz­luk ar­tı­yor. Fe­mi­nist­ler ya kö­tü ni­yet­li­ler ve bi­linç­li ola­rak ka­dın­lar aley­hi­ne ça­lı­şı­yor­lar

Read More
Aile/RehberlikEditörSema MaraşlıTüm YazılarYazarlarYazi Atlasi

Otoriter Kadınlar – Sema Marasli

Bi­zim top­lu­mu­muz­da ai­le ile il­gi­li yüz­yıl­lar­dır de­vam eden en bü­yük prob­lem ka­dın­la­rın ev­de oto­ri­te ol­ma­sı­dır. Ata­er­kil bir top­lum gi­bi gö­rün­sek

Read More
Aile/RehberlikEditörSema MaraşlıTüm YazılarYazarlarYazi Atlasi

Evliligi Aile İstemediginde…

Aileler olarak hepimizin hayalleri var: Çocuklarımızı istediğimiz gibi yetiştirelim; bizimle aynı fikirleri paylaşsınlar, bizim istediğimiz meslekleri seçsinler, bizim beğendiğimiz kişilerle

Read More