Şafi ve diğer mezheplere göre Kur’an-ı Kerim’ i dinlemek farz mı