Sahip Olduklarınız, Sizi O’ndan Alıkoymasın!

Var olmak nimetlerin en büyüğüdür. Bizi O yarattı. Yaratılış gayemizi de bizzat O belirledi. Cin ve insanları ancak Bana kulluk/ibâdet

Devam

Kur’ân’in Devlet Adami

Hayat düstûrumuz Kur’ân’ı Kerîm, bizleri fert olarak hayâta hazırladığı gibi, toplumu da inşâ ve ihyâ eder. Bazılarının sandığı ve iddia

Devam

Konuşmalarında Kur’an’la İstihad Edenler

Peygamberimiz(S.A.V) bir hadislerinde bize, Kur’an’ı tanıtırken şöyle buyurur: ” .. Kur’an ile konuşan doğru söylemiş olur, onunla amel eden sevap kazanır. onunla

Devam

SELAMIN TÜM HAYATI KUŞATMASI

Selam, İslâm, Müslim/Müslüman, selamet hep aynı kökten gelirler. Selam barış, esenlik demektir. Yüce Allah’ın bir adı da es-Selam’dır. Es-Selam, barış

Devam

Kur’ân Merkezli Düşünüp Yazabilmek

Her şeyin bir temeli vardır. Sağlam yapılar, sağlam temeller üzerinde kurulur. Düşünce yapısı da sağlam temeller üzerine kurulmalıdır. Zira temelsiz

Devam