anasayfa / etliket arşivi

etliket arşivi

CAFER R.A BİZE NE SÖYLER

Ey Melik! Biz putlara tapan cahil bir kavim idik. Ölü eti yer kötülük yapar, akrabalarla alakamızı keser, komşulara kötü davranırdık, kuvvetlimiz zayıf olanı ezerdi. İşte biz bu hal üzere iken Allah bize soyunu sopunu, doğruluğunu, emanete riayetini ve namuslu olduğunu bildiğimiz bizden birini peygamber olarak gönderdi. O da bizi Aziz ve Celil olan Allah’ı birlemeye ve O’na kulluk etmeye çağırdı. …

Devamı »

1400 yıllık birikim “uydurulmuş din”, oryantalistlerin fikirleri “indirilmiş din”, öyle mi? – Yusuf Kaplan

Batılılar, diğer dinleri dönüştürdüler ama İslâm’ı dönüştüremediler. O yüzden icat ettikleri sömürge aydını tiplerle İslâm’ı içerden dönüştürme projesini devreye girdirdiler. Hedef: Peygamber’siz İslâm projesi! Bu sömürge aydını tipler, 1400 yıllık devâsâ ilim, irfan ve hikmet birikimini “uydurulmuş din” diye yaftalıyor, oryantalistlerin fikirlerine dayalı olarak icat ettikleri din anlayışlarını da “indirilmiş din” diye satıyorlar! Saçmalığın dikalası ve sığlığın dibi bu! Ürkütücü olan, oryantalistlerin taşeronluğunu …

Devamı »

Hz. Cebraile benzeyen Dihye İbnu Halife idi.”

Hz. Cebraile benzeyen Dihye İbnu Halife idi."

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bana geçmiş peygamberler (a.s) arzedildiler. Hz. Musa zayıfça bir erkekti. Sanki Şenue kabilesinden (uzun boylu) birine benziyordu. Hz. İsa (a.s)’ı da gördüm, gördüklerim içinde ona en çok benzeyen Urve İbnu Mes’ud idi. Hz. İbrahim (a.s)‘i de gördüm, gördüklerim arasında ona en çok benzeyen, arkadaşınızdı -yani kendisini kastediyor- Hz. Cebrail (a.s)’i de gördüm. Gördüklerimden ona en ziyade …

Devamı »

Hz. Peygamber’in İletişimindeki Sevgi

Hz. Peygamber'in İletişimindeki Sevgi

Giriş ve Sınırlama Ana hatlarıyla iletişim, -kısaca- varlıkların kendileri dışındaki varlıklarla irtibat kurması olarak değerlendirilebilir. Biz bu küçük çalışmamızda özellikle de Hz. Peygamber’in çevresiyle olan iletişimine işaret ederek bu iletişimin dayandığı temel espriyi yakalamaya çalışacağız .. Çalışma, giriş ve sonuç kısımları dışında Fiziki İletişim Unsurları ve Muhatap Açısından İletişim Unsurları şeklinde ilci bölümden ibarettir. Birinci bölümde özellikle kıyafet, ses tonu …

Devamı »

Hz. Peygamber Örnekliğinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

HZ. PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİNDE SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM1

Giriş Tarih boyunca insan hayatının pratiğinde hep var olagelen iletişim, özellikle yirminci asırda çok daha önem kazanmış ve bir bilim dalı halini almıştır. Konunun bilincinde olan bütün insanlar, meslekler, kurum ve kuruluşlar, muhataplarıyla daha başarılı bir iletişim kurabilmek için, iletişim sahasındaki her türlü bilgi, teknik ve tecrübeden en üst seviyede faydalanmaya çalışmaktadırlar. Doğan Cüceloğlu, “iletişim sorunlarını çözmeden doyumlu bir yaşam …

Devamı »

Beden Ülkesinin Sultanı

Beden Ülkesinin Sultanı

  Nu’man b. Beşir’den rivayet edildiğine göre Allah Rasulü şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buharî, İman, 39) Açıklama: Arapça’da sadr, fuad, lübb, nüha; Türkçe’de gönül, yürek, dil gibi kelimelerle ifade ettiğimiz kalp irfan geleneğimizde insanoğlunun dini, manevi, ilmi, …

Devamı »

Kur’an’dan başka şey tanımayız !

Kur'an'dan başka şey tanımayız !

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: “Bizimle sizin aranızda Allah’ın kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz” diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah (sav)’ın haram kıldıkları da tıpkı Allah’ın haram ettikleri gibidir.” (Ebu Davud’un rivayetinin baş kısmında şu ziyade vardır: “Haberiniz …

Devamı »

Resulullah’ın Kurban Kesişi ?

Resulullah'ın Kurban Kesişi

Resulullah (sav) yevm-i nahr’de alacalı, boynuzlu ve iğdiş edilmiş iki koç kesti. Koçları kesmek üzere (yatırıp kıbleye) yöneltince: “Şüphesiz ki ben, bir muvahhid (Allah’ı bir tanıyıcı) olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah’a yönelttim. Ben müşriklerden değilim” ve “Şüphesiz benim namazım da, menasikim de, hayatım da, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan, alemlerin Rabbi Allah’ın dır. Ben böylece emrolundum. …

Devamı »

Kader’e İman

Kader'e İman

Hadisi Şerif : Basra’da kader üzerine ilk söz eden kimse Mabed el-Cüheni idi. Ben ve Humeyd ibnu Abdirrahman el-Himyeri, hac veya umre vesilesiyle beraberce yola çıktık. Aramızda konuşarak, Ashab’tan biriyle karşılaşmayı temenni ettik. Maksadımız, ondan kader hakkında şu heriflerin ettikleri laflar hususunda soru sormaktı. Cenab-ı Hakk, bizzat Mescid-i Nebevi’nin içinde Abdullah İbnu Ömer (ra)’la karşılaşmayı nasib etti. Birimiz sağ, obürümüz …

Devamı »

Hadis Hafızlığı – I

Hadis Hafızlığı

“… Şüphesiz ki Allah (azze ve celle) Kur’ân’ı[1] ve bilgiyi ezberleme kudretini yalnızca bizim ümmetimize vermiştir. Bizden öncekiler kitaplarını yazılı sayfalardan okuyorlar, ama ezberleyemiyorlardı. Bu yüzden Uzeyr (aleyhisselam) gelip Tevrat’ı ezberinden okuyunca (onu gözlerinde büyütüp): “Bu, Allah’ın oğludur!” dediler. Aramızdan yedi yaşında bir çocuğun Kur’ân’ı ezbere okuyor olması gibi bir lütfü bize bahşeden Rabbimize şükrümüzü nasıl îfâ ederiz! Sonra, ümmetler …

Devamı »