Otoriter Kadınlar – Sema Maraşlı

Aile/RehberlikEditörSema MaraşlıTüm YazılarYazarlarYazi Atlasi

Otoriter Kadınlar – Sema Marasli

Bi­zim top­lu­mu­muz­da ai­le ile il­gi­li yüz­yıl­lar­dır de­vam eden en bü­yük prob­lem ka­dın­la­rın ev­de oto­ri­te ol­ma­sı­dır. Ata­er­kil bir top­lum gi­bi gö­rün­sek

Read More