nasıl dua olur

Bir Demet HadisTüm Yazılar

Dua Ederken NE İsteyelim ?

ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭَﺿِﻰَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗﺎﻝ: ]ﻗﺎﻝَ ﺭﺳﻮﻝُ اﻟﻠّﻪِ #: ﻟِﻴَﺴْﺄﻝْ ﺃﺣَﺪُﻛُﻢْ ﺭَﺑَّﻪُ ﺣَﺎﺟَﺘَﻪُ ﻛُﻠَّﻬَﺎ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺴْﺄﻝَ ﺷِﺴْﻊَ ﻧَﻌْﻠِﻪِ ﺇﺫَا

Read More