anasayfa / etliket arşivi (sayfa 2)

etliket arşivi

İlimlerin Taliminde Usûl: Gazalî Örneği I

İlimlerin Taliminde Usûl: Gazalî Örneği I

Eğitimde kullanılacak dili ve aktarılacak meseleleri belirlemede muhatap kitlenin seviyesi ve bu ilimlere olan ihtiyacını göz önünde bulundurmak eğitim-öğretimde önemli bir konudur. Özellikle de iletişim araçlarının çoğalıp yaygınlaştığı ve bilgiye ulaşmanın iyice kolaylaştığı günümüzde bu konu daha da önem kazanmıştır. Söz konusu eğitim İslamî ilimler alanında olunca da konunun önemi bir kat daha artmaktadır. İslamî ilimlerin Müslümanların hem dünya hem de …

Devamı »

Laikler ‘Başörtülü’ Çalıştırmak Zorunda mı?

Laikler ‘Başörtülü’ Çalıştırmak Zorunda mı?

Başlıkta sorduğumuz sorunun, son günlerde bazı laik işverenlerin ‘başörtülü’ işçi çalıştırmama prensiplerinin basında yer almasıyla başlayan bir tartışma dolayısıyla ortaya atıldığı, zannederim, anlaşılmışdır. Ben bu konuda Müslüman cenahın resmi temsilcisi iddiasındaki ‘sivil toplumkuruluşları’nın ve ‘basınımızın’ tepkisinin doğru olduğunu düşünmüyorum. ‘Bizimkiler’in tepkisini ve kullandığı dili doğru bulmuyorum. Zira kullandıkları dil, laik devletin İslami mücadeleyi neredeyse tamamen ‘başörtüsü’ parantezine aldığı zamanlardaki ‘siyasi …

Devamı »

Türkiye’de Müslümanların Siyasi Dili ve Öldürülen “İslamcılık”

Türkiye’de Müslümanların Siyasi Dili ve Öldürülen “İslamcılık”

Son bir-iki senedir, Arab Baharı’nın da te’siriyle memlekette bir İslamcılık tartışması başlatıldı. Bu tartışmalarda benim dikkatimi çeken noktalardan biri, bu tartışmayı yapanların kahir ekseriyeti, herhangi bir “İslamcılık” ameliyesinin içinde yer almayanlardı. Çoğu akademisyen ve gazeteci olan bu insanlar, kendi dünyalarında bir “İslamcılık” tarifi yaparak, kendi konumları ve dünyaya bakış açılarına nazaran “İslamcılık”ın öldüğüne ya da yaşadığına karar veriyorlar. Dolayısı ile …

Devamı »

Türkiye’de Müslümanların Siyasi Dillerini (Nazariyelerini) İnşa Zemini

Türkiye’de Müslümanların Siyasi Dillerini (Nazariyelerini) İnşa Zemini

“Artık Allah’dan korkun ve bana itaat edin.” (eş-Şuara Suresi, 126. Ayet meali) Geçen yazımızda da değindiğimiz gibi, Türkiye’de İslami siyasi düşünce ve nazariyler üzerine yüzlerce çalışma/terceme yapılmış, yapılmakdadır. Ancak hal-i hazırda Türkiyeli Müslümanların kullandıkları siyasi dil giderek müşkil hale gelmekde, İslamilik’den uzaklaşmakdadır. Bunun birçok sebebi olmakla birlikde, yazımız çerçevesinde bazı temel sebebleri zikredeceğiz: 1. Türkiye’de Müslümanlar İslami ilimlerin ihyasında ciddi …

Devamı »

Allah’ın Rububiyyeti ve Kur’an’ın Rab kavramının izahı

Allah'ın Rububiyyeti ve Kur'an'ın Rab kavramının izahı

Bu yargıyı Kur’an’dan şu şekilde örneklendirmek mümkündür. “Dediler ki: (Bütün olup biten) dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz, bizi kesintisi olmayan zaman (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor.” Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; onlar yalnızca zannediyorlar.”[1] Kur’an’ın haber verdiği bu insanlar felsefi anlamda ateist olmasalar da söylemlerinden onların sıfatlarını taşıdıklarını anlıyoruz. Kişi, -ateist- Allah’sız değilse Müslümandır veya iyi …

Devamı »