mistik müaşefenin ve düşüncenin bir ifade kaynağıdır