anasayfa / etliket arşivi

etliket arşivi

Meyve Veren Ağaç

Elest badesiyle sarhoş olan insan, dünyaya hüda-i nabit, bir ot gibi gelmedi. Kendisine üflenen ruh ile akıl, fikir, irade, emanet, hilafet ve esma hazineyle meknuz bir kuvvet olarak indi bu âleme… Son teknolojiyle yapılan aletlere, çok donanımlı bir cihaz, telefon, mekân, sofra, pazar, vasıta, gemi ve ev dendiği gibi, ahsen-i takvim, en güzel biçimde yaratılma, mânevî güçleriyle de, meleklerden bile …

Devamı »

Hz. Mevlana’yı Gerçek Kimliği İle Tanımak ve Tanıtmak

Hz. Mevlana'yı Gerçek Kimliği İle Tanımak ve Tanıtmak

Hz. Mevlânâ denince hem dünyâda hem Türkiye’de ‘engin bir hoşgörü’ akla gelmektedir. Bu düşünce hümanizme kadar götürülüyor. Hz. Mevlânâ’nın mûsikîye olan hayranlığı, semâya olan düşkünlüğü, insanlara eziyet etmediği, hoşgörülü olduğu bahis mevzuu ediliyor. Şâirlik yönü ortaya konuyor. Bunların Hz. Mevlânâ’yı değişik yönlerden tanıttıkları doğrudur. Ancak Hz. Mevlânâ’nın asıl üzerinde durulması gereken özelliği, Hz. Mevlânâ’yı Hz. Mevlânâ yapan sûfîlik yönüdür, tasavvufî yönüdür. Hz. Mevlânâ tek kelimeyle …

Devamı »

Esnek Hayat

ESNEK HAYAT

  İnsanı, huzura , başarıya  ve bilgeliğe götüren erdemlerden biri de esnek düşünce ve davranışlardır. Öyle ki esneklik, bireysel ve toplumsal hayatta ilişkileri kolaylaştırıp  daha kaliteli hale getiren bir faktördür. Hayatın doğumdan ölüme uzanan tüm basamaklarında yaşanan sorunlara farklı açılardan bakabilmeyi sağlar. Hem başarıyı artırır  hem de yaşama sevincini canlı tutar. Yaşanan şu zorunlu ve sorunlu çağda,  hızlı değişimler ve …

Devamı »

İcma Tartismalari

Modern dönem icma tartışmaları

İnsanlar fikir, meşrep ve kültür farklılıklarına rağmen belli konularda ortak tepkiler verebilirler ve biz bu duruma şaşırmak yerine “aklın yolu birdir” diyerek basit ama ikna edici bir izah getiririz. Binlerce yıldır biriken hayat tecrübesi nerede-nasıl davranacağı konusunda insan aklını çok temel bilgilerle donatmış olmalı ki, bu izahı yeterince tatmin edici bulmaktayız. “Maşerî vicdan” tabirinin işaret ettiği durum da böyledir. Bir …

Devamı »

Talep Ettigi Sey Kisiyi Farkli Kilar

Buradasınız: Anasayfa » Genel » Talep Ettiği Şey Kişiyi Farklı Kılar Talep Ettiği Şey Kişiyi Farklı Kılar

– Biz talep edersek, talep ettiklerimiz seçici algı oltamıza takılır. – Biz talep edersek, Rab’bimizin verme sebebi gerçekleşir. – Biz talep edersek, bütün vücudumuz bu talebi destekler ve bize yardımcı olur. – Biz talep edersek, talep edilene kavuşma sebebi oluşur. – Biz talep edersek arayış başlar. – Biz talep edersek, zorlukları aşma gücü oluşur ve engeller birer birer aşılır. – …

Devamı »

Siz Yazin Biz Yayinlayalim

www.fikiratlasi.com olarak sizlerden gelecek, makaleleri sitemizde yayınlamak istiyoruz. Yazılar İslam dini genel çerçevesinin içine sığabilecek herhangi bir konu üzerine olabilir. Güncel bir meseleyi inceleyebileceği gibi, geçmiş olaylara veya diğer akademik konulara odaklanabilir. Fakat gündelik iç siyasi polemik konularına girmemelidir. Lütfen en az 350 kelimeden oluşan makalelerinizi en altta belirttiğimiz adreslerden birine gönderebilirsiniz. Kelime sayısı için üst limit yoktur. Yazılarınızı içinde dipnotları bulunan Microsoft Word dosyası halinde iletebilirsiniz. Yazılarınız editör …

Devamı »

Akıl-Zihniyet İkileminde Din

Akıl-Zihniyet İkileminde Din

Birçok insanın iman tecrübesinde yolları gerilimli biçimde kesişen üç temel kavramdır din, akıl ve zihniyet. Din ancak akıl sahiplerine hitap eden bir kurumdur. Akıl ise bir taraftan gerçek dini tespit etmek, diğer taraftan ilahî hitabı kavrayıp hayata taşımakla sorumludur. Ne var ki sorumlu akıl, işin içine zihniyetin karışmasıyla din karşısında yerli yersiz kuşku üreten sorunlu bir unsura dönüşebiliyor. Bugün köşe yazısının …

Devamı »

Hadis Hafızlığı – I

Hadis Hafızlığı

“… Şüphesiz ki Allah (azze ve celle) Kur’ân’ı[1] ve bilgiyi ezberleme kudretini yalnızca bizim ümmetimize vermiştir. Bizden öncekiler kitaplarını yazılı sayfalardan okuyorlar, ama ezberleyemiyorlardı. Bu yüzden Uzeyr (aleyhisselam) gelip Tevrat’ı ezberinden okuyunca (onu gözlerinde büyütüp): “Bu, Allah’ın oğludur!” dediler. Aramızdan yedi yaşında bir çocuğun Kur’ân’ı ezbere okuyor olması gibi bir lütfü bize bahşeden Rabbimize şükrümüzü nasıl îfâ ederiz! Sonra, ümmetler …

Devamı »

İlimlerin Taliminde Usûl: Gazalî Örneği I

İlimlerin Taliminde Usûl: Gazalî Örneği I

Eğitimde kullanılacak dili ve aktarılacak meseleleri belirlemede muhatap kitlenin seviyesi ve bu ilimlere olan ihtiyacını göz önünde bulundurmak eğitim-öğretimde önemli bir konudur. Özellikle de iletişim araçlarının çoğalıp yaygınlaştığı ve bilgiye ulaşmanın iyice kolaylaştığı günümüzde bu konu daha da önem kazanmıştır. Söz konusu eğitim İslamî ilimler alanında olunca da konunun önemi bir kat daha artmaktadır. İslamî ilimlerin Müslümanların hem dünya hem de …

Devamı »

Kabirler ve Ölüm Duygusu

Ölüm Duygusu ve Kabirler

Kabirleri ziyaret ediniz; çünkü kabir ziyareti ahireti hatırlatır, dünyaya karşı tok gözlü kılar.’ [Hadis-i şerif] İbn-i Ebiddünya naklediyor; Hasan-ı Basrî zaman zaman ortadan kaybolur, gün boyu görünmez, akşam vakti çıkıp gelirmiş. Dostları kendisine sorarmış ‘neredeydin ey Ebu Said?’ Hasan-ı Basrî, ‘gaflete kapıldığımda uyaran, yanlarından ayrıldığımda gıybetimi yapmayan kardeşlerimin yanındaydım’ diye cevap verirmiş. Dostları, işte onlar gerçek kardeş, göster de biz de …

Devamı »