Bir tekfirin ardındaki basit mantık hatası

Selefîlerin kaynakları arasında yer alan, Ehl-i hadisin müteşeddid/aşırılıkçı isimlerinden Ebu Said Osman ed-Darimî Bişr el-Merîsî’ye eleştiri sadedinde kaleme aldığı Nakz’da,

Devam