Hz. Peygamber’in (s.) Başarısının Sırları – Dr. Mehmet Sürmeli

  Bize göre Müslümanların başarılı olamayışlarının başlıca sebebi insana sürekli teklifler yükleyen Peygamberimizin metodunun Müslümanlara ağır gelmesi; Müslümanların da böyle

Devam

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’te Hikmet

KAVRAMSAL ÇERÇEVE Sözlükte men etmek, engellemek anlamlarına gelen “hikmet” kelimesi “ata vurulan gem” için isim olarak kullanılır. Araplar“hikmetü-t dabbe” yi licam (gem) olarak

Devam