anasayfa / etliket arşivi

etliket arşivi

Dinin Anlatılmasında Yeni Yaklaşımlar – Prof. Dr. Ali AKPINAR

Bu yazının hedefi, müslüman olmayanlara dinin nasıl anlatılacağı değildir, örgün din eğitimi yapan kurumlardaki kişiler de değildir. Çünkü bunlar ayrı bir çalışmanın konusudurlar. Asıl amaç, müslüman olduğunu söyleyen ve örgün bir kurumda din öğretimi almamış kimselere dinin nasıl anlatılacağıdır. Önce dinin, herkes için olduğunu  ve herkesle paylaşılması gereken bir değer olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü din, inanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu hedefler. …

Devamı »

Psikopatlar ve din – Mahmud Erol Kılıç

Din, yapısı ve mahiyeti gereği en kuşatıcı ve açıklayıcı bir gerçekliktir. İnsanlığın tarih boyunca geliştirdiği bütün açıklama modellerinin, felsefe, sanat ve bilimin arkasında hep din vardır. Bakmayın siz modern zamanlarda dinin problemli hale gelip bu saydığım insani üretimlerin arkasında olması bir kenara en büyük manilerden birisi yapılmasına. Arızi ve hastalıklı bir durum bu. Geleneksel yapıda Platon’dan Einstein’a, İbn Sina’dan Nikola …

Devamı »

Hocam, bana “Din”den bahsetme – İsmail Kılıçarslan

TV”den bizi ”irşat eden” hoca taifesi (birkaç birinci sınıf adamı dışarıda tuttuğumu peşinen söyleyeyim) dörde ayrılır. İlk grup ”kıssacı artist hoca” taifesidir ki, sadece romantik ses tonları ve jestlerle kıssa anlatır, hisseye bir türlü gelemezler. İkinci grup ”ilahiyat sınıfında ders anlatan hoca” taifesidir ki, dini öğrencilerine anlattıkları ”teknik” bir mesele olarak aktarırlar. İlahiyat dersinden ne şekil, ne içerik olarak gram farkı yoktur televizyonda anlattıkları …

Devamı »

Hz. Mevlana’yı Gerçek Kimliği İle Tanımak ve Tanıtmak

Hz. Mevlana'yı Gerçek Kimliği İle Tanımak ve Tanıtmak

Hz. Mevlânâ denince hem dünyâda hem Türkiye’de ‘engin bir hoşgörü’ akla gelmektedir. Bu düşünce hümanizme kadar götürülüyor. Hz. Mevlânâ’nın mûsikîye olan hayranlığı, semâya olan düşkünlüğü, insanlara eziyet etmediği, hoşgörülü olduğu bahis mevzuu ediliyor. Şâirlik yönü ortaya konuyor. Bunların Hz. Mevlânâ’yı değişik yönlerden tanıttıkları doğrudur. Ancak Hz. Mevlânâ’nın asıl üzerinde durulması gereken özelliği, Hz. Mevlânâ’yı Hz. Mevlânâ yapan sûfîlik yönüdür, tasavvufî yönüdür. Hz. Mevlânâ tek kelimeyle …

Devamı »

Emr-i bil maruf ve nehy-i ani’lmünkeri terketmek evladır. !!

Emr-i bil maruf ve nehy-i ani'lmünkeri terketmek evladır. !!

Ey Ebu Sa’lebe, dedim, “şu ayet hakkında ne dersin?” (Mealen): “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça sapıtmış olanlar size zarar vermez..” (Maide 105).” Bana şu cevabı verdi: “Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Resulullah (sav)’a sormuştum: Demişti ki: “Ma’rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, …

Devamı »

DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

din hizmetlerinde iletişimin önemi

Tarih boyunca insan hayatının pratiğinde hep var olmasına rağmen, özellikle yirminci asırda çok daha önem kazanmış ve bir bilim dalı halini almıştır. Konunun bilincinde olan bütün insanlar, meslekler, kurum ve kuruluşlar, muhatabıyla daha başarılı bir iletişim kurabilmek için iletişim sahasındaki her türlü bilgi, teknik ve tecrübelerden en üst  seviyede faydalanmaya çalışmaktadırlar İletişim:  Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü …

Devamı »

Karanlık Gecenin Fitneleri

Karanlık Gecenin Fitneleri

Hadisi Şerif : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce, hayırlı ameller işlemede acele edin. O fitne geldi mi kişi mü’min olarak sabaha erer de kafir olarak aksama girer. Mü’min olarak akşama erer de kafir olarak sabaha ulaşır, dinini basit bir dünya menfaatine satar.” , Ravi : Hz. Ebu Hüreyre Kaynak :Müslim, İman 186, (118), Tirmizi, …

Devamı »

Akıl-Zihniyet İkileminde Din

Akıl-Zihniyet İkileminde Din

Birçok insanın iman tecrübesinde yolları gerilimli biçimde kesişen üç temel kavramdır din, akıl ve zihniyet. Din ancak akıl sahiplerine hitap eden bir kurumdur. Akıl ise bir taraftan gerçek dini tespit etmek, diğer taraftan ilahî hitabı kavrayıp hayata taşımakla sorumludur. Ne var ki sorumlu akıl, işin içine zihniyetin karışmasıyla din karşısında yerli yersiz kuşku üreten sorunlu bir unsura dönüşebiliyor. Bugün köşe yazısının …

Devamı »

Çarptırılan Hakikat: Nüzul-ü İsa (A.S.)

Dünya, bir gün ömrünü tamamlayacak; İçindekilerle birlikte yok olacak. Bu sonsuz tükenişin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Malumatımız, yok oluşun emarelerini bilmekle sınırlı. Allah Resulü (s.a.v.), risaleti müddetince Kıyametin zamanı ile alakalı sorulara sıklıkla muhatap oldu. Kur’an, hadiseyi şu ifadelerle anlatıyor: “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır.”[1] Kıyametin mutlak olarak bilinmezliğini zihinlere nakşedilmek için …

Devamı »

Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı

Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı

İnsanlar farklı anlama kabiliyetlerine sahiptirler. Kimi riyazi meseleleri, kimi ictimai hususları, kimi de iktisadi konuları kolaylıkla idrak edebilir. Herkes farklı bir alanda mütebahhirdir. Gazali gibi ilgilendiği bütün ilimleri “eba’d-ı selase”si ile kavrayan alimler ilim tarihinin şaz kahramanlarıdır. Ademoğlu “anlamaktan aciz olduğunu” anlayınca büyük oluşlara kapı aralar. Kalbin daralıp zihnin durduğu anlarda bazen bir yerine bin “oluş” zuhur eder. Gecenin zifiri karanlığında …

Devamı »