anasayfa / etliket arşivi

etliket arşivi

Tasavvufta Kadın (Süleyman Uludağ)

TASAVVUFTA KADlN (Süleyman ULUDAĞ)

İslam fikir ve ilim tarihinde biri zahir, diğeri batın olmak üzere iki bakış açısından bahsedilir. Zahir-batın ayrımı bakış ve telakki farkı olmanın ötesinde bu iki bakış açısından birini benimseyenlerin dini ve ruhi hayat tarzlarını ibadet ve ahlak anlayışlarını, dünya görüşlerini ve zihniyet şekillerini de ilgilendirir. Dolayısıyla kadın-erkek mesele- sinde farklı yaklaşımların ve değerlendirmelerin ortaya çıkmasına sebep olur. İslam’ da zahir-batın, …

Devamı »