anasayfa / Yazarlar / Talha Hakan Alp

Talha Hakan Alp

Bilimsel Kuran mucizecilerine biri dur demeli!

Nâziât 30. ayet dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor mu? Kuran’ın bilimsel mucizelerinden söz eden birçok araştırmacı-yazar, Nâziât suresi 30. ayeti Kuran’ın dünyanın yuvarlak oluşuna işaret ettiği yönünde bir delil gibi yorumlamaktadır. Onlara göre ilgili ayette “bundan sonra yeryüzünü yaydı” buyrulurken “dehâ” fiilinin seçilmiş olması dünyanın yuvarlak olduğuna işaret etmektedir. Çünkü bu yorumculara göre “dehâ” fiili deve kuşu yumurtasıyla irtibatlı olduğundan “yuvarlak …

Devamı »

Mustafa İslamoğlu’na eleştiri

Taha Hakan Alp'ten M. İslamoğlu'na eleştiri

Taha Hakan Alp’ten M. İslamoğlu’na eleştiri 01.05.2011 Pazar günü Fatih[1] hocamın tembihiyle Hilal Tv’de Mustafa İslamoğlu’nun el-Esmaü’l-hüsnâ dersini dinlemeye başlıyorum. el-Alîm ism-i şerifini açıklıyor İslamoğlu. Nasıl oldu ben de anlayamadım, söz bir şekilde insan iradesi ve kader inancına geliyor. Yüzyıllar boyunca milyonlarca müslümanın çizgisini kendilerine istikamet edindiği büyük bir İslam âlimi İmam Eşarî hedef tahtasına yerleştiriliyor. Suçlayıcı ve tahfif edici …

Devamı »

Allah beddua edenin tetikçisi midir?

İsrail’e yapılan beddualara karşı “Allah sizin tetikçiniz mi?” türünden tepkiler çirkin olmanın yanında çarpık da. Evvel emirde Allah üzerinden bu nevi ajitasyonlar müslümanın ağzına yakışmıyor. Şöyle böyle didiniyoruz işte. Sen de katkı ver, eleştirirek de olsa. Yeter ki absürt söylemlerle ajitasyon yapıp itikadın kılcallarını tahrip etmeyin. Belli bir noktaya şartlanmayın, daha derin düşünün. Beddua sünepeliğin değil, acizliğin ifadesidir. Acizliğimizi Allah’a sunmak da …

Devamı »

Cennet Kadını Portresi

Rahman suresinden birkaç kare… Gözü kocasından başkasını görmez; [kâsıratü’t-tarfi] ins ü cinn eli değmemiş; [lem yatmishünne insün vela caann] hayırlı ve güzel; [hayrâtün hisan] yakut ve mercan gibi parlak ve alımlı; [keennahünne’l-yâkutu ve’l-mercan] evine bağlı, eşine sadık; kendini evine hasretmiş, kocasının yolunu bekler; [maksuratün fi’l-hiyam] demek ki neymiş? cennette kadın standardı buymuş… yani; cennetlik kadın erkekleri süzmez, fıldır fıldır, radar gibi ortalığı taramaz; …

Devamı »

Cibril hadisi ve kadere iman

Bilindiği gibi iman, islam, ihsan ve bazı kıyamet alametlerinden bahseden ve hadis literatüründe “Cibril hadisi” olarak bilinen meşhur-sahih hadiste kadere iman maddesi de geçer. Bu hadiste Hz. Cibril, Efendimiz’e “iman nedir?” diye sorar, o da, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe ve hayrıyla şerriyle kadere iman etmendir” diye cevap verir. Ne var ki bu hadisin Buharî’de geçen versiyonunda kadere iman maddesi …

Devamı »

Soma’da kadere ne oldu?

Dua… Sözlerime duayla başlamak istiyorum. Önce Soma’da vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, ailelerine, yakınlarına Allah sabır ve kolaylık versin. Allah olayın sorumlularının ortaya çıkartılıp adilce yargılanması ve bu nevi olayların tekrarlanmaması için gerekli şuur ve ciddiyete erişebilme konusunda bize yardım etsin… Soma faciası sadece politik gündemi değil, dinî-kelamî gündemi de kızıştırmış durumda. Olay üzerine yapılan değerlendirmelerde geçen “Allah’ın takdiri” …

Devamı »

Bir tekfirin ardındaki basit mantık hatası

Selefîlerin kaynakları arasında yer alan, Ehl-i hadisin müteşeddid/aşırılıkçı isimlerinden Ebu Said Osman ed-Darimî Bişr el-Merîsî’ye eleştiri sadedinde kaleme aldığı Nakz’da, “Kuran mahluktur” diyen Bişr ve emsali mutezilî ve cehmi kimseleri tekfir eder, onları Kur’an’ın Allah sözü değil, beşer sözü olduğunu iddia eden müşriklerle kıyaslar ve “Kuran mahluktur” görüşünü hem lafız hem manaca müşriklerin sözlerinin bir tekrarı sayar. Kitabındaki açık ifadelerinden …

Devamı »

Şehveteyn’den geçenler: İbnü’l-Enbarî

Şehveteyn, “iki şehvet” anlamına gelir. Araplar bunları, şehvetü’l-batn ve şehvetü’l-ferc diye açarlar. Tam kelime karşılığıyla “karın ve uçkur şehveti” demektir. Biz Türkçede birincisine “iştah”, ikincisine “şehvet” deriz. Ama özde ikisi de “güçlü arzu” anlamında “ş-h-v” kökünden türer.  Arzular… Genellikle tabiatımızdaki çamurun yakamıza yapışmış güçlü parmaklarıdır onlar, sürekli çamura çekerler. Kendileriyle dengeli ve meşru bir ilişki kuramadığımızda eteğimize çamur sıçratan da onlardır. …

Devamı »

İslam tarihinde meshur zindiklar

İslam tarihinde meshur zindiklar

Tarihimizdeki meşhur zındıklar hakkında tarih ve edebiyat kitaplarında dağınık bilgiler, fikirlerinden alıntılar ve eleştiriler bulunsa da başlı başına zındıklar hakkında esaslı ilgi duyanlar oryantalistler olmuştur. Oryantalist ilginin eseri olarak çeşitli zındıklar hakkında ortaya çıkan makale ve kitapların ardından 20. yüzyılın başlarından itibaren müslüman araştırmacılar da konuya müdahil olmuş, zındıklar üzerine kitaplar kaleme almıştır. Bunlardan biri Mısırlı felsefeci-araştırmacı Abdurrahman Bedevi’dir. Bedevî, Min tarihi’l-ilhadi …

Devamı »