Mustafa İslamoğlu’na eleştiri

Taha Hakan Alp’ten M. İslamoğlu’na eleştiri 01.05.2011 Pazar günü Fatih[1] hocamın tembihiyle Hilal Tv’de Mustafa İslamoğlu’nun el-Esmaü’l-hüsnâ dersini dinlemeye başlıyorum.

Devam

Allah beddua edenin tetikçisi midir?

İsrail’e yapılan beddualara karşı “Allah sizin tetikçiniz mi?” türünden tepkiler çirkin olmanın yanında çarpık da. Evvel emirde Allah üzerinden bu

Devam

Cennet Kadını Portresi

Rahman suresinden birkaç kare… Gözü kocasından başkasını görmez; [kâsıratü’t-tarfi] ins ü cinn eli değmemiş; [lem yatmishünne insün vela caann] hayırlı ve güzel;

Devam

Cibril hadisi ve kadere iman

Bilindiği gibi iman, islam, ihsan ve bazı kıyamet alametlerinden bahseden ve hadis literatüründe “Cibril hadisi” olarak bilinen meşhur-sahih hadiste kadere

Devam

Soma’da kadere ne oldu?

Dua… Sözlerime duayla başlamak istiyorum. Önce Soma’da vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, ailelerine, yakınlarına Allah sabır ve kolaylık versin.

Devam

Bir tekfirin ardındaki basit mantık hatası

Selefîlerin kaynakları arasında yer alan, Ehl-i hadisin müteşeddid/aşırılıkçı isimlerinden Ebu Said Osman ed-Darimî Bişr el-Merîsî’ye eleştiri sadedinde kaleme aldığı Nakz’da,

Devam

Şehveteyn’den geçenler: İbnü’l-Enbarî

Şehveteyn, “iki şehvet” anlamına gelir. Araplar bunları, şehvetü’l-batn ve şehvetü’l-ferc diye açarlar. Tam kelime karşılığıyla “karın ve uçkur şehveti” demektir. Biz

Devam

İslam tarihinde meshur zindiklar

Tarihimizdeki meşhur zındıklar hakkında tarih ve edebiyat kitaplarında dağınık bilgiler, fikirlerinden alıntılar ve eleştiriler bulunsa da başlı başına zındıklar hakkında

Devam

İmansız ahlak olur mu?

İbn-i Sînâ: Şeyin kendinden/kendinde olan hali, zihinde, gayrdan olan haline bizzeman değil, bizzat ekdamdir… Dolayısıyla malul olan mutlaka bir ademle mesbuk

Devam