anasayfa / Yazarlar / Prof .Dr . Selahattin Polat

Prof .Dr . Selahattin Polat

HADiS VE SÜNNETiN MAHiYETi

HADiS VE SÜNNETiN MAHiYETi

Başlıktaki “mahiyet” kelimesi objektivist ve pozitivist bir anlayışı çağrıştırmasına rağmen, bu panelin organizatörleri tarafından belirlendiği için tarafımdan başlığa müdahale edilmemiştir. Ama baştan şunu hemen belirtelim ki, bu tebliğde sünnetin mahiyetini ortaya koyma gibi objektivist bir tavır içinde olmayacağız. Bu tebliğimizde sadece sünnet anlayışları sorgulanacak ve kendi sünnet anlayışımızın ana çizgileri sunulmaya çalışılacaktır. Tarih boyunca ve günümüzde sünnetin neliği üzerinde yapılan tartışmalarda genellikle sünnetin mahiyetini tayin etmenin …

Devamı »