anasayfa / Yazarlar / Prof. Dr. Mahmut EROL KILIÇ

Prof. Dr. Mahmut EROL KILIÇ

İslâm’ın içini boşaltmak üzere bir hâşiye – Mahmud Erol Kılıç

Zaman zaman biz Müslümanların hal-i pürmelâli ne olacak kabilinden bazı yazılar yazdım ve bir nefis muhasebesi yapmaya, bir otokritik yapmaya davet ettim. Bunu yaparken de benim mezhebim, benim tarikatım, benim meşrebim, benim ırkım ve en sonunda da bizzat “ben” bundan vâbesteyiz, bizde hiç problem yok, diğerleri yapsın gibi bir yaklaşımla hareket etmedim. Hepimiz elimizi taşın altına koymak durumundayız dedim. Bu …

Devamı »

Tasavvufun içini boşaltan şeyhler – Mahmud Erol Kılıç

Geçen haftaki yazımda “İslâm’ın İçini Boşaltan Müslümanlar” üzerine bazı tespitlerimi sizlerle paylaşmıştım. O yazıda, içerisinde en yüksek metafizik hakikatleri barındıran rahmet dini aziz İslâm’ı nasıl hep beraber insanlığın sığınılacak son adası olmaktan çıkarıp kendisinden kaçılan bir din haline getirdiğimizi sorgulamıştım. Tabii ki bunun tek bir sorumlusu yok. Aşamalı olarak işin içinde birden fazla elin olduğu bir süreç. İç sebepleri var …

Devamı »

İslâm’ın içini boşaltan Müslümanlar – Mahmud ErolKılıç

BD’de yapılan bir araştırmada “Bir zamanlar Müslümandım (Ex-Muslim)” diyenlerin sayısında büyük artış gözlemlenmekte imiş. Bunların çoğu sonradan ihtida ederek Müslüman olanlardan. Diğer bir kesim ise bazı Ortadoğu ülkelerinden Müslüman geçmişiyle Batı’ya gelenlerden. İslam’dan çıkanlardan bazısı ateist oldum derken bazısı da Hristiyanlık gibi başka bir dine girdim diyormuş. Hatta bu eski Müslümanlar İngiltere’de o kadar çoğalmış ki Council of Ex-Muslims of …

Devamı »

İrfansız ve hikmetsiz bir Sünniliğin vebali kime ait? – Mahmud Erol Kılıç

Sünniliğin irfansız ve hikmetsiz salt bir fıkıh ekolü haline indirgenmesine şiddetle karşı çıkmamız lazım. Yoksa eriyen ve bir taraftan gizlice Vahhabileşirken diğer taraftan mealcileşen bir yeni Sünnilik anlayışı sahayı kaplamaya başladı. İlginç olan şu ki siyasi olarak birbirine zıt olan laik ve İslamcı söylemlerin bu konuda ağız birliği etmeleri. Yoksa İbn Arabi, Mevlana, Davud-ı Kayseri, Molla Fenari Sünni değil miydiler? …

Devamı »

On derviş bir kilimde uyur da… – Mahmud ErolKılıç

Geçen haftaki yazımda Şîrâz ve orada yetişen büyük İslam mütefekkiri Hâfız’dan bahsetmiştim. Hâfız’dan bahsedip de Sa’dî’den bahsetmemek olmazdı. Bu iki İslam mütefekkiri sadece o yetiştikleri bölgenin değil bizim coğrafyamızın İslam anlayışında da müessir olmuş iki büyük âlimdir. Mesela Orta Doğu Arap coğrafyasının İslam anlayışının şekillenmesinde bu iki zatın yeri hemen hemen hiç yoktur. Buraların İslam’ı farklı dinamiklerle şekillenmiştir. Ama Van’dan …

Devamı »

Din adamı vardır – Mahmud Erol Kılıç

Bazı ilahiyatçı hocalarımızdan özür dilerim ama onların “İslam’da din adamı yoktur” iddialarına katılmadığımızı belirtmek isterim. Bizler İslam’da da, diğer dinlerde de “Din Adamı” vardır diyoruz. Daha evrensel ve daha kapsayıcı bir tabirle her mesleğin, her işin bir uzmanı vardır aziz dostlar. Uzmanı olmayan hiçbir iş yoktur. İyi şeylerin de kötü şeylerin de uzmanı vardır. Yani Rahman’ın dostları olduğu gibi şeytan’ın …

Devamı »

İslam siyaset felsefesi tek midir? – Mahmud Erol Kılıç

İslam dini, her semâvî din gibi, her şeyden evvel ferdin nereden geldiğini, şimdi nerede olduğunu ve nereye doğru gitmekte olduğunu kendisine hatırlatmak ve öğretmek üzere programlanmış bir dindir. Kişinin esas gayesi ruhunu taşıdığı Rabbini o taşıdığı anahtar yardımı ile bulmasıdır. Fakat bu yapılırken insanın bir çevrede yaşıyor olması da unutulmamalı. Yani boşlukta bir yerde duruyor değildir. Her şeyden evvel ayaklarıyla …

Devamı »

Kudüs ortak hedefimiz olmalı – Mahmud Erol Kılıç

Orta Doğu politikaları üzerine çalışan diplomatların ağzından düşmeyen Arapça bir söz vardır. Türkçesi: “Biz Araplar İttifak Yapmama Konusunda İttifak Yaptık” şeklindedir. Hatta bu o kadar kabullenilmiştir ki her toplantıdan sonra marifetmiş gibi bu söylenir ve kahkahalar atılır. Bu aslında gülünecek değil belki de nedenleri uzun uzun araştırılacak bir konudur. Hususi olarak Araplar, umumi olarak da Müslümanlar kendilerini birleştirecek yüksek esaslardan …

Devamı »

Zihinci meczuplar – Mahmud Erol Kılıç

Dini ve felsefi ilimlerle ilgilenenler iyi bilirler ki enerjisi yüksek bu alanlarda sağlıklı işleyen bir kafa yapısına da sahip olmak gerekir. Bunu bilginin yegane kaynağı zihindir, mantıktır diyenler düzeyinde söylemiyorum. İster akli ister kalbi deyin bütün maneviyat düzeylerinin de maddi ve iletişim aleminde karşılığı vardır. Bunların da bir meratib içerisinde ve tutarlı bir şekilde izhar ettirilmesi kemal işaretidir. Bizi tanıyanlar …

Devamı »

MEZHEBİM AŞK’TIR BENİM’ DER MEVLANA – PROF. DR. MAHMUD EROL KILIÇ

Asıl problem mezhepçiliğin öne çıkmasıdır, mezhebin değil. Mesela ben “Yegâne mezhep benim mezhebimdir, yegâne doğru benim tarikimdir, diğerlerinin hepsi kötüdür, cehennemdedir veya kâfirdir” dersem bu olmaz. Yani dışladığım zaman problem oluyor. Şu an İslam dünyasında irfansız bir dini anlayıştan dolayı, Şii’sinde de Sünni’sinde de dehşetengiz bir mezhepçilik var. Mezhepçilik âdeta dinleri oldu. Şiiler’den de Sünniler’den de ehl-i irfan insanlara ihtiyaç …

Devamı »