anasayfa / Yazarlar / Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Önce Anne ve Babanı Affet – Sema Maraşlı

Hayata ve insanlara karşı duyduğumuz bir öfke varsa, bunun altında daha çok anne ve babaya duyulan birikmiş kızgınlıklar vardır. Yaşımız kaç olursa olsun anne ve babamızın hayatımızda etkileri devam eder. Ancak onları affeder ve bir farkındalık oluşturursak onların davranışlarından çıkardığımız olumsuz etkilerden kurtulabiliriz. Onların bize çocukken nasıl davrandığı önemlidir fakat asıl olan ailemizin bize davranışlarını bizim nasıl yorumladığımızdır. Beş kardeşten her …

Devamı »

Bayanlarda yüz saça göre daha fazla dikkat ve ilgi çekmiyor mu; neden saç örtülüyor da yüz örtülmüyor?

Bayanlarda yüz saça göre daha fazla dikkat ve ilgi çekmiyor mu; neden saç örtülüyor da yüz örtülmüyor?

Günümüzde, ülkemizin bazı yörelerinde ve diğer bazı İslâm ülkelerinde özellikle genç kadınların sokakta yabancı erkeklere karşı yüzlerine baş örtülerinden ayrı olarak, yüzü göstermeyen fakat bunu takanın dışarıyı görebileceği bir tül taktıkları görülür. Kimi zaman da baş örtüsünün bir bölümü ile iki göz veya bir gözün dışında kalan yüz kısmı örtülür. Kadının yüz kısmının sokakta veya yabancı erkeklerin yanında örtülüp örtülmemesi …

Devamı »

İslâm’da Selam Alıp-Verme

İslâm’da Selam Alıp-Verme

Kur’ân ve Sünnet’te selam verme ve alma ile ilgili ayet ve hadisler var mıdır? Kur’ân’da selamlaşma ile ilgi olarak şöyle buyrulur: “Size selam verildiğinde, daha güzeliyle selamlayın ya da aynı ile karşılık verin. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla hesap edendir.” (4 Nisa, 86). Allahü Teâlânın cennet ehline sözlü olarak selam vereceği bildirilir. (36 Yâsin, 58). Yine cennet ehline meleklerin selamından da şöyle söz edilir. “Onlar, meleklerin …

Devamı »

Hz. İsa’nın bir peygamber olduğunu gösteren mucizeleri

Hz. İsa’nın bir peygamber olduğunu gösteren mucizeler

Hz. İsa, toplumun isteği üzerine veya toplumda gördüğü bazı sıkıntıları gidermek için zaman zaman mucize olarak çeşitli olağanüstü haller göstermiştir. Onun mucizelerinin önemli bir bölümü bir ayette topluca şöyle haber verilir: “O (İsa), İsrail oğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek): ‘Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapacağım, sonra içine üfleyeceğim, o da, Allah’ın izni ile canlı kuş olacaktır. Yine Allah’ın …

Devamı »

Hz. İsa’nİn babasİz dünyaya gelişi Kur’an-i Kerim’de nasil açiklanir?

Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelişi Kur’an-ı Kerim’de nasıl açıklanır?

Hz. İsa’nın dünyaya geleceğini Hz. Meryem’e melekler bildirmişti. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Hani melekler demişti ki: Ey Meryem! Allah sana, adı Meryem oğlu İsa Mesih olan, dünyada ve ahirette şerefli ve Allah’a yakınlardan biri olacak olan, kendinden bir sözü müjdelemektedir. O, beşikte iken de yetişkin iken de insanlara konuşacak ve iyilerden olacaktır.”1 Hz. İsa, babasız doğunca, Hz. Meryem’in iffetinden kuşkuya düşen topluma karşı, Allah’ın izniyle beşikte konuşmuş, …

Devamı »

Kur’an-ı Kerim’e ve sünnete göre Hz. Meryem

Kur’an-ı Kerim’e ve sünnete göre Hz. Meryem

Kur’an-ı Kerim’e ve sünnete göre Hz. Meryem hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Meryem’le ilgili kıssa, annesi Hanne’nin doğacak olan çocuğunu, Mescid-i Aksa hizmetine adaması ile başlar. Ancak çocuğun, kız olarak doğması üzerine, bu adağın nasıl uygulanacağı konusunda tereddüde düşen Hanne, dönemin peygamberi olan Hz. Zekeriyya (a.s)’a durumu iletir ve kız çocuğu da olsa adağın yerine getirilmesi gerektiği Hanne’ye bildirilir. Bu arada, Hz. Zekeriya(a.s.) da Hz. Meryem’le …

Devamı »

İslâm’da evlatlik var midir?

İslâm’da evlatlık var mıdır?

“Çocukları emzirme ve geçimini sağlama dinî bir görev midir?” Kur’an-ı Kerim’de çocukların emzirilmesi ve aile harcamaları konusunda şöyle buyrulur: “Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen için, tam iki yıl emzirirler. Annelerin yiyecek ve giyeceğini, iyi bilinen örfe uygun olarak sağlamak, çocuğun babasına aittir. Bununla birlikte herkes ancak gücüne göre yükümlü olur. Ne çocuğu yüzünden anne, ne de çocuğu yüzünden baba zarara uğratılmasın.” 2/bakara-23 Yukarıdaki âyette, küçük çocukların iki yıl süreyle anne sütü ile …

Devamı »

“Kur’an ve sünnete göre kadının mehir hakkı nedir, miktarı nasıl belirlenir?”

“Kur’an ve sünnete göre kadının mehir hakkı nedir, miktarı nasıl belirlenir?”

Mehir; evlenme sırasında kadına bu adla verilen veya daha sonra verilmesi kararlaştırılan mal veya paradır. Evlilikte doğan ilk haklardan olan mehir kitap ve sünnet delillerine dayanır. Allahü Teâlâ şöyle buyurur: “Aldığınız kadınların mehirlerini yürekten isteyerek ve Allah’ın bir atıyyesi olarak verin. Eğer onlar size gönül rızasıyla bir şey bağışlarsa onu afiyetle yeyin.” Bu âyetin, mehrin kadına ait bir hak olduğunu belirlemek için indiği nakledilmiştir. Başka bir âyette ise mehirden …

Devamı »

“Hz. Peygamber döneminde düğün eğlencesi yapılmış mıdır? Bu konuda ölçü nedir?”

“Hz. Peygamber döneminde düğün eğlencesi yapılmış mıdır? Bu konuda ölçü nedir?”

Hz. Peygamber ve ashab-ı kiramın düğün ve bayram eğlencesi ile ilgili uygulama örnekleri vardır. Hadiste şöyle buyurulur: “Nikâhı ilân edin. Onu mescitlerde kıyın ve onun üzerine def çalınız.” Hz. Âişe, Es’ad İbn Zürâre’nin yetim kalan kızı Fâriga’yı evlendirme işini üstüne almıştı. Onu Ensar’dan Nebît İbn Câbir (r.a) ile evlendirdi. Gelini, koca evine götürenler arasında bulunan Hz. Âişe şöyle der: “Döndüğümüzde, Allah’ın Rasûlü bize; erkek tarafının bizi nasıl karşıladığını ve neler konuşulduğunu sordu. Ben de …

Devamı »