Bayanlarda yüz saça göre daha fazla dikkat ve ilgi çekmiyor mu; neden saç örtülüyor da yüz örtülmüyor?

Günümüzde, ülkemizin bazı yörelerinde ve diğer bazı İslâm ülkelerinde özellikle genç kadınların sokakta yabancı erkeklere karşı yüzlerine baş örtülerinden ayrı

Devam

İslâm’da Selam Alıp-Verme

Kur’ân ve Sünnet’te selam verme ve alma ile ilgili ayet ve hadisler var mıdır? Kur’ân’da selamlaşma ile ilgi olarak şöyle

Devam

Hz. İsa’nın bir peygamber olduğunu gösteren mucizeleri

Hz. İsa, toplumun isteği üzerine veya toplumda gördüğü bazı sıkıntıları gidermek için zaman zaman mucize olarak çeşitli olağanüstü haller göstermiştir. Onun mucizelerinin

Devam

Hz. İsa’nİn babasİz dünyaya gelişi Kur’an-i Kerim’de nasil açiklanir?

Hz. İsa’nın dünyaya geleceğini Hz. Meryem’e melekler bildirmişti. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Hani melekler demişti ki: Ey Meryem! Allah sana, adı

Devam

Kur’an-ı Kerim’e ve sünnete göre Hz. Meryem

Kur’an-ı Kerim’e ve sünnete göre Hz. Meryem hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Meryem’le ilgili kıssa, annesi Hanne’nin doğacak olan

Devam

İslâm’da evlatlik var midir?

“Çocukları emzirme ve geçimini sağlama dinî bir görev midir?” Kur’an-ı Kerim’de çocukların emzirilmesi ve aile harcamaları konusunda şöyle buyrulur: “Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak

Devam

“Kur’an ve sünnete göre kadının mehir hakkı nedir, miktarı nasıl belirlenir?”

Mehir; evlenme sırasında kadına bu adla verilen veya daha sonra verilmesi kararlaştırılan mal veya paradır. Evlilikte doğan ilk haklardan olan mehir kitap ve

Devam

“Hz. Peygamber döneminde düğün eğlencesi yapılmış mıdır? Bu konuda ölçü nedir?”

Hz. Peygamber ve ashab-ı kiramın düğün ve bayram eğlencesi ile ilgili uygulama örnekleri vardır. Hadiste şöyle buyurulur: “Nikâhı ilân edin. Onu mescitlerde kıyın ve onun

Devam