anasayfa / Bir Demet Hadis

Bir Demet Hadis

En Güzel Öğretmen: Hz. Peygamber

Abdullah b. Amr’dan rivayet edildiği üzere Rasûlullah (sav) şöyle demiştir: “Ben ancak muallim olarak gönderildim…” (İbn Mace, Sünnet, 1) Yanındakilerin ezberleyebileceği kadar yavaş ve açık seçik konuşurdu Allah’ın Rasûlü (sav), kelimeler dudaklarından tane tane dökülürdü. Gerek gördüğünde sözlerini tekrar eder, sabır ve teenniyle hareket ederdi. İnsanlara bıkkınlık verme endişesiyle sürekli vaaz etmek yerine onlara hitap etmek için en uygun zamanları …

Devamı »

“İki Günü Birbirine Eşit Olan…” Hadisi Nasıl Anlamalıyız

Soru İnanç sistemimizde yer alan, fakat hayatımıza aksetmeyen “İki günü birbirine eşit olan zarardadır” hadisi şerifini bize geniş manada izah edebilir misiniz? İbadet hayatımıza iş hayatımıza sosyal hayatımıza nasıl yön vermesi gerekir.? (yani daha fazla ibadet mi yapacağız, daha fazla para mı kazanacağız, daha fazla insan mı tanıyacağız, daha fazla kitap mı okuyacağız v.b. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. …

Devamı »

Cuma namazı haktır ve her Müslümana cemaatle onu eda etmesi farzdır. Dört kişi müstesnadır

Tarık bin Şihab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cuma namazı haktır ve her Müslümana cemaatle onu eda etmesi farzdır. Dört kişi müstesnadır: 1) Köle, 2) Kadın, 3) Çocuk ve 4) Hastadır’ buyurdu.” [ Ebu Davud 1067, Darekutni 2/3, Hâkim 1/288, Beyhaki 3/183, Albani İrva 592 ]

Devamı »

İlmin Önemi

Sahabe-i Kiram’ın alim ve büyüklerinden Hz. Abdullah b. Mesud (radıyallahü anh), Sultanul-enbiyâ vel-ulemâ (aleyhissalatü vesselam) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, Sünen, İlim, 254)   İlmin Önemi Allah’ın insanlığa en büyük ferman ve armağanı, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim pek çok yerde ilme vurgu yapıp onu hayır …

Devamı »

Veda Hutbesini OKUDUK MU ?

Bismillahirrahmanirrahim “Ey insanlar! “Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha bulusamiyacagim. “Insanlar! “Bugünleriniz nasil mukaddes bir gün ise, bu aylariniz nasil mukaddes bir ay ise, bu sehriniz (Mekke) nasil mübarek bir sehir ise, canlariniz, malariniz, namuslariniz da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmustur. “Ashabim! “Muhakkak Rabbinize kavusacaksiniz. O’da sizi yapti olayi sorguya cekecektir. Sakin benden …

Devamı »

SÜNNET’E UYMANIN ÖNEMİ

“Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine uyun, ona iman edin ki, (Allah) günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın.” [Ahkâf, 31] Ebu Necih İrbad b. Sariye r.a.’tan rivayet edilmiştir: Rasulullah s.a.v. bize gözleri yaşartan ve kalpleri ürperten bir konuşma yaptı. Biz: – Ey Allahın Rasulü! Bu nasihat, sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize bir tavsiyede bulunun, dedik. Bunun …

Devamı »

İman, İslâm İhsan

Hz. Ömer r.a. anlatıyor: “Bir gün Hz. Peygamber s.a.v.’le birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hâli olmayan birisi çıkageldi. Efendimiz’in huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve: – Ya Muhammed, bana İslâm’ın ne olduğunu anlat, dedi. Allah Rasulü s.a.v.: – İslâm, Allah’tan başka ilâh bulunmadığına ve Muhammed’in O’nun …

Devamı »

Akıllı Kimdir ?

Şeddâd ibn Evs (radıyallahü anh) hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte, Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: Akıllı kimse, sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır. Nefsini hevâsının peşinde koşturan ve buna rağmen Allah Teâlâ’dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir. (Tirmizi, Kıyame,25; İbn Mace, Zühd, 21; Müsned, 4/124)

Devamı »

Hilye-i Şerif: Hz. Ali (ra), Rasulullah’ı (sas) Anlatıyor

Hilye-i Şerif: Hz. Ali (ra), Rasulullah’ı (sas) Anlatıyor

Rahman Rahim Allah’ın Adıyla… Hz. Ali (ra) Peygamber Efendimiz(sas)’i şöyle anlatıyor: “Rasûlullah (sas), ne son derece uzun ne de kısaydı; o, orta boyluydu. Saçları ne kıvırcık, ne de dümdüzdü; hafif dalgalı idi. Şişman olmadığı gibi, yüzü de yusyuvarlak değildi. Yüzünün rengi kırmızıya çalan beyazdı. Gözleri kara, kirpikleri uzundu. Kemiklerinin eklem yerleri iri ve omuzlarının arası genişti. Avuçları ve ayakları dolgundu. …

Devamı »