anasayfa / mezhep

mezhep

İslam Dünyası’nda dolaşan hayalet: Sünnilik

Bugün Sünni dediğimiz coğrafya tek, homojen bir yapıya sahip değil. Şiilik karşısında bir Sünni savaşından bahsedilse bile Sünnilerin böyle bir gücü ve temsil kabiliyeti olduğunu söylemek oldukça zor. Sünni dünyayı bir araya getirmek için yapılan tüm siyasi çabalar da başarısız kalıyor. Neden? Sünnilerin yayıldığı coğrafyadaki bu dağınıklığın günümüze yansıyan en açık örnekleri bugün Suriye’deki iç savaşta yaşanıyor. Türkiye’nin IŞİD’e karşı …

Devamı »

Mu’tezile Düşüncede Tarihi Kırılma Evreleri

Mu'tezile Düşüncede Tarihi Kırılma Evreleri

İslam kültürünün ana düşünce ekolleri içerisinde yer alan Mu’tezile, bir mezhep olması itibariyle insan unsurunun ürünü olarak tarih sahnesinde vücut buldu. Şüphesiz bu haliyle o, içinde doğduğu, geliştiği ve var olduğu toplumu etkilediği gibi, toplumun etkin unsurlarınca da etkilendi. Bu durum, Mu’tezilenin tarihi sürecinde çeşitli kırılma veya dönüşümlerin ortaya çıkış sebeplerinin de gerekçelerini ortaya koydu. Elinizdeki çalışma, bir makale için risk oluşturabilecek geniş bir zaman dilimini …

Devamı »