anasayfa / Mahmut Sami RAMAZANOĞLU (K.S.)

Mahmut Sami RAMAZANOĞLU (K.S.)

Hac ve Umre – Mahmud Sâmi Ramazanoğlu

Allah Teâlâ buyurur: Hac, malum aylardadır. İşte kim o aylarda hacca niyet ederse artık hacda kadına yaklaşmak, fısk yâni Allah’a itâatden çıkmak ve kavga etmek yokdur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de azık tedârik edin. Biliniz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey kâmil akıl sahibleri, Beni incitmekden sakının. Bu esnâda Rabbinizden fadl u kerem taleb etmenizde bir …

Devamı »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (R.a) – Mahmud Sami RAMAZANOĞLU

Resûl-i Ekrem Efendimizin Hilâfet İçin İşaretleri Rasûlullah (sav) Hazretleri Amr bin Âsi Zatü’s-selâsil nâm gazâya ordunun emiri olarak göndermişti. Amr bin Âs der ki: Gazay-i mezkûrden avdetimizde ben Rasûlullah (sav) Hazretlerinin huzûruna varıp: – “Ya Rasûlallah! Bütün nâs içinde en ziyade kimi seversiniz!” dedim. Buna cevâben Rasûlullah (sav) Hazretleri: – “Âişe’yi severim” dedi. Tekrar ben: – “Ya Rasûlallah! Erkeklerden en …

Devamı »

Helal Gıda Almak – Az Yemek – Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks)

Mideyi tıka basa doldurmamak, biraz boş bulundurmak, maddî bünyede uzuvların yorulmaması, mânevî melekâtın gelişmesi için zarûrîdir. Seyr u sülûk ve kelâm-ı kibarda: – Az yemek, – Az konuşmak, – Az uyumak, – Uzlet etmek, rahat ve huzur için şarttır. “Devâların başı az yemekdir.” buyuruşmuştur. Keza hadîs-i şerîflerde: “Bir insan Allah için az yerse; kalbi nûr ile dolar.” (1) “Çok yiyip …

Devamı »

Kur’ân-ı Kerîm’de İşâretler

 Ashab-ı Kiram içerisinde Kur’ân’da adı sarâhaten zikredilen sâdece Hz. Zeyd bin Hârise (ra)’dır. (1) Ancak Hz. Ebû Bekir (ra) ve diğer sahâbiler hakkında bazı Kur’ân âyetlerinde işâretler bulunduğunu müfessirler beyan etmektedirler. Bu cümleden olarak şu âyet-i kerimelerin Hz. Ebû Bekir (ra) hakkında nâzil olduğu mervidir. “Allah Teâlâ kötü işi izhar ve ifşa etmeğe ve sözün çirkinini yüksek sesle söylemeğe razı …

Devamı »

Zulüm;Kalp Katılığından Gelir !!!

Zulüm, kalbe yağdırılan kasvetin neticelerindendir. Bir kimsenin kalbi ne kadar katı yani kasvetliyse zulmü de o nisbettedir. Bir kimsenin kalbinin kasveti ne kadar artarsa kurtuluşa erme ümidi de o kadar azalır ve kahr u celal semasından inen kasvet taşlarıyla helâk olur. Bir millet içinde doğruyu görmemek, hilekârlık, sahtekârlık ve kindarlık ve hıyanet ve düşmanlık zuhur ederse Allah onların kalplerine korku …

Devamı »