anasayfa / Genel / Akademik Yazılar

Akademik Yazılar

Dinin Anlatılmasında Yeni Yaklaşımlar – Prof. Dr. Ali AKPINAR

Bu yazının hedefi, müslüman olmayanlara dinin nasıl anlatılacağı değildir, örgün din eğitimi yapan kurumlardaki kişiler de değildir. Çünkü bunlar ayrı bir çalışmanın konusudurlar. Asıl amaç, müslüman olduğunu söyleyen ve örgün bir kurumda din öğretimi almamış kimselere dinin nasıl anlatılacağıdır. Önce dinin, herkes için olduğunu  ve herkesle paylaşılması gereken bir değer olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü din, inanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu hedefler. …

Devamı »

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİŞANLANMA

Hemen hemen, bütün toplumlarda rastlanan, sosyal bir olay olan nişanlanma,  değişik adet ve biçimlerde de olsa bütün toplumlarda sosyal bir olay olarak önem  taşımaktadır. Başlangıçta daha çok bir adet ve gelenek biçiminde yaşanmış ve  düşünülmüş olan nişanlanma, sonraki dönemlerde hukuk düzenleri içerisinde yer  almıştır.  Tedvinden önce, İslam hukukunda nişanlılık müessesesi hukuki bakımdan  tanınmamıştır; ancak ahlaki ve dini noktai nazardan nişanlı …

Devamı »

İslam Hukuku Açısından Evlat Edinme ve Hz. Peygamber’in Zeynep’le Evliliği

Çocuk, insanoğlunu hayata bağlayan , ona yaşama sevinci veren ve vazgeçilemeyen temel unsurlardan biridir. Ancak çocuk sahibi olabilmeyi engelleyen bir takım hususlarda karşılaşan ailelerin varlığı da her zaman varlığını muhafaza etmektedir. Çocuk özlemi çeken ailelerden bir kısmı evlat edinerek bu üzüntülerini dindirmeye çalışmaktadırlar; çünkü evlat edinme, kendilerini bu konuda çaresiz gören ailelerin özlemini gidermelerinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca geçmişten günümüze aile yuvasından yoksun olan çocukların korunmasına katkı …

Devamı »

Bir Hanım Müfessir Zeynep El-Gazali ve Tefsiri

Türk Kamuoyu onu, 1980’li yıliarda yayınlanan “Zindan Hatıraları” adlı eseriyle tanıdı Yazarının bizzat yaşadığı anılarından oluşan bu eser, okuyucusuna İslami hareketin içerisinde aktif olarak yer alan, bu konuda kadınlara üncülük eden ve bu uğurda kadın olmasına rağmen akla hayale gelmedik işkence ve eziyetlere katlanan bir hanım kahramanı tanıtıyordu. Bu büyük hanım kahraman, Zeyneb el- Gazali el-Cubeyli’ den başkası değildi. · Zeyneb el-Gazali, Miladi: 2 Ocak 1917 …

Devamı »

Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele

Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele

DiN VE ViCDAN ÖZGÜRLÜGÜ BAGLAMINDA KiTAP VE SÜNNETE GÖRE MÜRTEDE YAPILMASI GEREKEN MUAMELE İrtidat, sözlükte geri çevirmek, dönmek, kabul etmemek anlamlarına gelen red kökünden türemiştir. İrtidat ise lügatte bir şeyden bir başka şeye; bulunduğu halden geriye dönmek demektir. Bulunduğu durumdan geriye dönen kimseye ise mürtet denir. 1 Sözlük anlamı açısından olurriıu olumsuz ayırımı yapılmaksızın sebebi ne olursa olsun bir durumdan başka bir duruma her tülü …

Devamı »

Konuşmalarında Kur’an’la İstihad Edenler

Konuşmalarında Kur'an'la İstihad Edenler

Peygamberimiz(S.A.V) bir hadislerinde bize, Kur’an’ı tanıtırken şöyle buyurur: ” .. Kur’an ile konuşan doğru söylemiş olur, onunla amel eden sevap kazanır. onunla hüküm veren adalet/i davranmış olur, ona çağıran dosdoğru yolu göstermiş olur.”1 Hadisdeki “Kur’an ile konuşan .. ” ifadesi, “Kur’an’ın haber verdiğini söyleyen. O’nun haberlerini kabullenip doğrulayan ve O’nun ölçüleri doğrultusunda söz söyleyen” diye anlaşılmıştır2. Başta Hz. Peygamber(S.A.V) kendisi ve tarih boyunca müslümanlar Kur’an …

Devamı »

İblis’in Trajik Hikayesi -Allah, Şeytan, İnsan ve Kötülüğe Dair-

Özet: İblis, şeytanın özel ismidir. Müslüman filologlar bu kelimenin, “Allah’ın rahmetinden tümüyle ümit kesmek” anlamında b-l-s kökünden türemiş olduğu kanaatindedirler. İblis “Allah’ın düşmanı” ve/veya sadece “Düşman” diye de isimlendirilir. Fakat genellikle “Şeytan” diye anılır. İblis Kur’an’da âlemin yaratılışıyla ilgili olarak iki noktada karşımıza çıkar. Şöyle ki Allah Adem’i çamurdan yaratır ve ona hayat nefesini üfler. Ardından meleklere bu ilk insana saygı göstermelerini (secde) emreder. Fakat İblis, …

Devamı »

Batı Dünyasında Mevlana Üzerinde Yapılan Çalışmalar

BATI DÜNYASINDA MEVLANA

Batı dünyasında, Hz. Mevlana üzerinde yapılan çalışmaların başlangıcı, XIX. yüzyıla dayanmaktadır. Bu alanda ilk çalışmayı, Mesnevinin birinci kitabı üzerinde kısmi bir çalışma yaparak 1849’da Leipzig de yayınlanan George Rosen’in çalışması teşkil etmektedir. Mısralarla yaptığı kısmi Almanca tercüme, Batı’da bu alanda yapılan ilk çalışmayı oluşturmaktadır. Bu çalışmayı 188l’de Londra’da James Redhouse’un ingilizceye yaptığı, birinci kitabın kısmi tercümesi takip etmiştir. Daha sonra …

Devamı »

Yılan, Havva, Adem Arasında Geçen Olaylara İslam ve Yahudiğin Bakışı

Yılan, Havva, Adem Arasında Geçen Olaylara İslam ve Yahudiğin Bakışı

İslami literatürdeki Adem ve Havva ilişkilerini konu edinen bahislere bakıldığında genelde Havva’yı hedef gösteren ifadelere yer verildiği görülür. Özellikle Cennet’ten çıkarılışın ele alındığı bölümlerde Havva’nın yapıp ettikleriyle alakalı bir takım senaryolar üzerinde durulur. Bu senaryolardaki kurguların da etkisiyle, konu hakkında derinlemesine bilgisi olmayan müslümanların önemli bir kısmı Havva’nın Allah’a isyan eden, kışkırtıcı, baştan çıkartıcı, aldanan ve aldatan bir varlık olduğuna inanır. Buna göre, Havva …

Devamı »

Âdem, Cennet ve Düşüş

Âdem, Cennet ve Düşüş

Bu makalenin yazılışındaki temel maksat, Kur’an’daki Âdem kıssasında geçen cennet ve düşüş (hubût) kavramlarını tahlil etmektir. Bu tahlil çerçevesinde öncelikle Âdem kelimesinin etimolojisi ve Kur’an bütünlüğü içindeki delaleti üzerinde durulacak, ardından kıssanın Kur’an’daki muhtelif versiyonları aktarılacaktır. Ayrıca, kıssanın ilk dönem Müslümanlar tarafından nasıl anlaşıldığını betimlemek -ki bu anlayışın gözler önüne serilmesi günümüzdeki birçok yaygın inanç tarzının kaynak ve bilgi değeri hakkında fikir edinilmesi bakımından son derece önemlidir- için …

Devamı »