anasayfa / Genel / Dinler Tarihi

Dinler Tarihi

Yılan, Havva, Adem Arasında Geçen Olaylara İslam ve Yahudiğin Bakışı

Yılan, Havva, Adem Arasında Geçen Olaylara İslam ve Yahudiğin Bakışı

İslami literatürdeki Adem ve Havva ilişkilerini konu edinen bahislere bakıldığında genelde Havva’yı hedef gösteren ifadelere yer verildiği görülür. Özellikle Cennet’ten çıkarılışın ele alındığı bölümlerde Havva’nın yapıp ettikleriyle alakalı bir takım senaryolar üzerinde durulur. Bu senaryolardaki kurguların da etkisiyle, konu hakkında derinlemesine bilgisi olmayan müslümanların önemli bir kısmı Havva’nın Allah’a isyan eden, kışkırtıcı, baştan çıkartıcı, aldanan ve aldatan bir varlık olduğuna inanır. Buna göre, Havva …

Devamı »

Âdem, Cennet ve Düşüş

Âdem, Cennet ve Düşüş

Bu makalenin yazılışındaki temel maksat, Kur’an’daki Âdem kıssasında geçen cennet ve düşüş (hubût) kavramlarını tahlil etmektir. Bu tahlil çerçevesinde öncelikle Âdem kelimesinin etimolojisi ve Kur’an bütünlüğü içindeki delaleti üzerinde durulacak, ardından kıssanın Kur’an’daki muhtelif versiyonları aktarılacaktır. Ayrıca, kıssanın ilk dönem Müslümanlar tarafından nasıl anlaşıldığını betimlemek -ki bu anlayışın gözler önüne serilmesi günümüzdeki birçok yaygın inanç tarzının kaynak ve bilgi değeri hakkında fikir edinilmesi bakımından son derece önemlidir- için …

Devamı »

Kur’an ve Arkeoloji Işığında Nuh Tufanı

KUR’AN VE ARKEOLOJİ IŞIĞINDA NUH TUFANI

Dünya tarihine baktığımızda yerkürenin pek çok bölgelerinde çeşitli zamanlarda büyük su  baskınları ve tufanları olduğunu görür ve bunların efsanelerine rastlarız. Bunların en  meşhurlarından biri Nuh Tufanı’dır. Tevrat ve Kur’an’da anılması, yaygınlaşmasına ve asırlar  boyu canlı kalmasına sebep olmuştur. Hatta zamanla Nuh tufanı hikâyesi, dünyanın başka  bölgelerindeki tufan olaylarının hikâyeleriyle de karışmış, özleştirilmiştir. Konuyu daha önce  de ele almış ve bir …

Devamı »