Bir Demet HadisHadisTüm YazılarYazi Atlasi

Neden Tövbe Etmeliyiz ?

1.Ebû Hüreyre’nin (ra), Resûlullah’tan şöyle işittiği nakledilmiştir:
Yemin ederim ki ben, Allah’a günde yetmiş defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum. (Buhârî, Deavât, 3)

2. Eğar b. Yesâr el-Müzenî’den (ra) rivayet edildiğine göre
Resûlullah şöyle buyurmuştur:
Ey insanlar, Allah’a tövbe ve istiğfar edin; ben günde yüz kere tövbe ediyorum. (Müslim, Zikir, 42)

3.Resûlullah’ın hizmetlerini yürüten Ebû Hamza Enes b. Mâlik elEnsârî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlâ’nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır.
(Buhârî, Deavât, 4; M6952 Müslim, Tevbe, 1)

4.Müslim’in diğer bir rivayeti şöyledir: Kulunun tövbesinden dolayı Allah’ın sevinci, sizden birinizin çölde devesi ile giderken onu, üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir hâlde yaslanıp yattığında, devesini yanıbaşında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak, (Ey Allah’ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum diyecek yerde) yanlışlıkla, “Allah’ım, sen benim kulumsun, ben de senin rabbinim!” dediği andaki sevincinden daha çoktur.
(Müslim, Tevbe, 7)

5.Ebû Mûsâ Abdullah b. Kays el-Eş’arî’den (ra) rivayet edildiğine göre
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Allah Teâlâ, gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya (kıyamet kopuncaya) kadar bu durum böyle devam eder. (Müslim, Tevbe, 31)

6.Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Bir kimse güneş batıdan doğmadan (kıyamet kopmadan) evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder. ( Müslim, Zikir, 43)

7. Ebû Abdurrahmân Abdullah b. Ömer b. Hattâb’dan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Bir kul can çekişmeye başlamadıkça, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder. (Tirmizî, Deavât, 98)

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.