anasayfa / 2018 / Mart

Aylık Arşiv Mart 2018

Devlet Başkanı Adayları Kadın Olsun! – Sema MARAŞLI

Biz Kadınlar Neymişiz Meğer! Mart ayının “Kadınlar Ayı” olarak ilan edilmesi gerekiyor; zira “8 Mart Kadınlar Günü” bütün aya yayıldı, bir türlü bitmedi ve hâlâ devam ediyor. Bol gürültülü, bol küfürlü, bol sloganlı, bol ikramlı, bol izzetli geçiriyoruz. Feminist kadınlar “erkek milletine, erkek iktidarına” yapmadıkları hakaretleri bırakmadılar. Bir kısım erkekler de onları alkışladılar. “Kadın cinayetleri politiktir”, “Tesadüf değil erkek şiddeti”, …

Devamı »

Sünnet İnkârcılarının Zihniyet Ataları – Ebubekir Sifil

Modern zamanlar, pek çok İslamî hüküm, değer ve inancın bizzat Müslümanlara tartıştırıldığı zaman dilimleri olarak kayda geçiyor. Her ne kadar biz benzer bir durumun Sahabe kuşağı henüz hayattayken yaşandığını görüyor isek de, arada önemli bir fark var: O dönemlerde bu meseleleri tartışanlar, Müslüman toplum tarafından hiçbir zaman benimsenmemiş, hep eğreti durmuş, hep “heretik/sapkın” olarak değerlendirilmiştir. Bugünse bilhassa Osmanlı’nın tarih sahnesinden …

Devamı »

Ya Size İftira Atılmış Olsaydı… – Sema Maraşlı

Senede 354 Bin Cinsel İstismar İftirası   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre ihmal, istismar ve şiddet vakaları için hizmet veren, acil hizmet hattı 183′ e son aylarda cinsel istismar telefonları yağmış. 183’e gelen  hergün gelen 4000 bini aşkın gelen aradamadan bini çocuk istismarı ile ilgiliymiş ve 1000 cinsel istismar ihbarından 15 i gerçekten istismarmış, geriye kalan 985 ihbar …

Devamı »

İrfansız ve hikmetsiz bir Sünniliğin vebali kime ait? – Mahmud Erol Kılıç

Sünniliğin irfansız ve hikmetsiz salt bir fıkıh ekolü haline indirgenmesine şiddetle karşı çıkmamız lazım. Yoksa eriyen ve bir taraftan gizlice Vahhabileşirken diğer taraftan mealcileşen bir yeni Sünnilik anlayışı sahayı kaplamaya başladı. İlginç olan şu ki siyasi olarak birbirine zıt olan laik ve İslamcı söylemlerin bu konuda ağız birliği etmeleri. Yoksa İbn Arabi, Mevlana, Davud-ı Kayseri, Molla Fenari Sünni değil miydiler? …

Devamı »

Erken Evlenenlere Özgürlük – Sema Maraşlı

“Kızlarımız okusun, hayat bayram olsun…” hayalinden bir çıkıp gerçekleri görürsek iyi olur. 18 yaş 14 yaş arası kızların çoğunun sevgilisi var. Sosyal hesaplarına bakılırsı hiç de çocuk havası yok. Ve sevgilileri ile de cinsellik yaşayanların sayısı da oldukça yüksek. 18 yaş altındaki kızlar, dini nikahla evlendiğinde kocaları tecavüzcü sayılıp hapse atılıyor; fakat zina yapsalar bir problem yok, yeter ki evlenmesinler. …

Devamı »

On derviş bir kilimde uyur da… – Mahmud ErolKılıç

Geçen haftaki yazımda Şîrâz ve orada yetişen büyük İslam mütefekkiri Hâfız’dan bahsetmiştim. Hâfız’dan bahsedip de Sa’dî’den bahsetmemek olmazdı. Bu iki İslam mütefekkiri sadece o yetiştikleri bölgenin değil bizim coğrafyamızın İslam anlayışında da müessir olmuş iki büyük âlimdir. Mesela Orta Doğu Arap coğrafyasının İslam anlayışının şekillenmesinde bu iki zatın yeri hemen hemen hiç yoktur. Buraların İslam’ı farklı dinamiklerle şekillenmiştir. Ama Van’dan …

Devamı »

ESAD ERBİLİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Hicrî 1264 (m. 1847) senesinde Musul vilâyetinin Erbil kasabasında doğmuştur. Babası Erbil’deki Hâlidî tekkesi şeyhi Muhammed Saîd Efendi’dir. Dedesi, Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin halîfesi Hidâyetullah Efendi’dir. Hem baba, hem de anne tarafından Seyyid’dir. Es‘ad Efendi Hazretleri zâhîrî ilimleri genç yaşta ikmâl etti. Babasının irşad zamanına yetişemediği için zamanın kutb-i irşâdı Tâhâ el-Harîrî Hazretleri’ne intisâb etti. Bir sene sonra tarîkate girmek isteyenlere ders tâlimine mezun oldu. Beş sene sonra da …

Devamı »

Esad-ı Erbilî Hazretleri’nin Vefatı ve Hayat Kronolojisi

 N’ola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ kemâlinle Ki kemter “Bendeniz Es‘ad”, Sana olmak fedâ ister (Divân-ı Es‘ad) Bu yazımızda Es‘ad-ı Erbilî Hazretlerinin çok özet olarak vefat keyfiyetini ve hayat kronolojisini tesbit edip vermeye çalışacağız. 1930 başında yeni kurulan Serbest Fırka’ya halkın gösterdiği coşkun ilgiden, hükümet çevresi son derece huzursuz olur. İşte bu huzursuzluk atmosferi içinde Es‘ad-ı Erbilî Hz.leri (ks) …

Devamı »