TasavvufTüm YazılarYahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)Yazi Atlasi

Allah Dostlarından Tavsiyeler – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli Kardeşlerim!

Allah dostlarının en büyük tavsiyesi budur: “Size tavsiye ederim ki gizlide ve açıkta, yalnız başınıza iken de insanlar arasındayken de Allah’tan sakınıp takvâ sâhibi olunuz!” Çünkü Allah (cc) Sem’, Basar, Hayat, İlim, İrâde, Kudret, Kelâm, Tekvin sıfatlarının sâhibidir. O (cc), gecenin karanlığında kara taş üzerindeki kara karıncanın ayağının tıkırtısını bile duyar, görür, bilir. O karıncaya hareket kudretini veren de yine O’dur.

“Az yemeyi, az söylemeyi, az uyumayı tavsiye ederim!” Efendim, az yemek ne demek? Çok oruç tut demek. Az söyle ne demek? Çok zikret demek. Az uyumak ne demek? Çok gece namazı kıl demek. Gece namazının feyzi kalplerimize sinmeli ve gönüllerimizin yumuşamasına vesîle olmalıdır. Bu sâyede, ne kadar merhametli şefkatli, Raûf Rahîm bir Rabb’in kulu ve yine aynı vasıfta bir peygamberin ümmeti olduğumuzu idrâk etmiş oluruz.

Sâmi Efendi Hazretleri (ks) bir keresinde oruç ve zikrin fazîletlerini şöyle anlatmıştı: Bir lamba düşünün. Lamba yana yana camı is bağlamış ve içindeki ziyâ artık görünmez olmuş. İşte bu lamba kalbimizdir. Kalbimizdeki süveydâ-i derûndur. Lambanın isini götürüp temizleyecek olansa oruç ve zikrullahtır. Zikrullâh şifâu’l-kulûb’tur. Demek ki zikir kalp lambasını siliyor, oruç da iyice bir parlatıyor. Önce Allah’tan gizlide açıkta korktuk. Az yedik, az konuştuk, az uyuduk. Oruç ve namaza da güzelce devâm ettik.

“Dâimâ mâsiyet ve günahları terketmeyi, devamlı olarak şehvetleri terketmeyi size tavsiye ederim.” Şehvet ve hasedlik ikisi biraraya geldi mi insanı yoldan çıkarır. Şehvetli bir şekilde kadınla, erkekle dil ile konuşursan dil zinâsı; gözünle bakarsan göz zinâsı; kulağınla dinlersen kulak zinâsı; elinle tokalaşırsan el zinâsı olur. Bunları yapan insan çatısı uçmuş eve benzer. Onu örtecek hiçbir şeyi kalmaz. Hayâ perdesi îmânın zarıdır, o giderse îman da gider -mâzallâh-.

“İnsanlardan gelecek olan her türlü ezâ ve cefâya tahammül etmeyi, sefih kimselerle, avâm-ı nâs ile düşüp kalkmamayı, sâlihlerin sohbetinde bulunmayı size tavsiye ederim.”

Hamdolsun Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a.

 

Kalemdar (ks)

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.