Güncel Yazılarİslam TarihiTüm YazılarYazi Atlasi

İslam Dünyasının ilk Siyer Gazetesi

siyer gazetesi

Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan “Siyer Gazetesi” nin ilk sayısı okuyucularla buluştu.

 “Siyer Gazetesi” ilk sayıda İslam öncesi Mekke’yi anlatan Siyer konularını gündeme taşıyor.

“Mekke Çöküyor! Toplum Bitiyor! Dur Diyecek Kimse Yok mu?”manşetiyle çıkan ön sayfa haberinde Mekke’nin yönetiminde söz sahibi olan Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinin oluşturduğu Mekke meclisi Dar’un Nedve’nin toplumda ahlaki ve toplumsal çürümeye yol açan politikaları eleştiriliyor.

10. sınıf öğrencilerimizden Muhammed İsmail Bulut’un “Ebu Ammar” künyesiyle kaleme aldığı gazetenin başyazısı  “Kim Bu Hanifler” başlığını taşıyor. Yazıda Mekke’de peygamberlikten önce putperestlik başta olmak üzere Cahiliye dönemi adetlerinden uzak durarak tevhidi inanışları ile dikkat çeken Hanifler  konu ediniliyor.

Gazetenin  yer verilen bir diğer haber Hanif Zeyd b. Amr’ın Ukaz panayırında müşriklerin putperest ritüellerine karşı çıkması sonucu yaşanan olayları ele alıyor. söz konusu haber  “Put Festivalinde Karışıklık”  başlığını taşıyor.

Siyer Gazetesi ilk sayısında çıkış tarihi olarak Hz. Muhammed (a.s.) ‘in 25 yaşında olduğu m. 595 yılını belirlemiş. Henüz kendisine peygamberlik verilmemiş olmasına rağmen el-Emin sıfatıyla Mekke toplumunda itibarlı bir konuma sahip olan Hz. Peygamber (a.s.)’den gazetede Hılf’ul Fudul Cemiyeti’nin seçkin bir üyesi olarak bahsedilmiş. Mekke’deki adaletsizliklerin önüne geçmek amacıyla kurulan bu cemiyetin faaliyetleri çerçevesinde Allah Rasulu’nun Ebu Cehil’in haksızlığa uğrattığı bir tüccara sahip çıkmasını konu alan haber “Muhammed’ül Emin’den Ebu Cehil’e Tokat Gibi Hamle” başlığı ile gazetenin ilk  ve üçüncü sayfasında yer almakta.

siyer gazetesi

Gazetede Arabistan yarımadası’nın  dünya tarihi içindeki konumu, komşu olduğu iki büyük devlet olan İran ve Bizans İmparatorluğu bağlamında 6. yy’ın ikinci yarısına denk düşen tarihsel gelişmelere değinilerek anlatılmaya çalışılmış.  Bu çerçevede Sasani İmparatoru II. Hüsrev (590-628) ‘ın Bizans’taki taht karışıklıklarını fırsat bilerek başlattığı işgal hareketinden bahsedilerek bölgedeki İran-Bizans çekişmesine dikkat çekilmiş. Böylece okuyuculara İslam’ın doğduğu dönemde hakim olan büyük devletler hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmış.  “İran’dan Bizans’a Yeni Bir Hamle “başlığını taşıyan bu haberde, dönemin ekonomik durumuna dair verilen bilgilerin gerçek tarihsel ve ekonomik verilere dayandığını özellikle belirtmek isteriz.

“Yemen Ticareti Bu Yıl Yüzleri Güldürecek” başlığını taşıyan bir diğer haber Mekke ekonomisinin temelini oluşturan Kuzey-Güney Ticaret Yolu’na dair önemli bilgiler içeren bir yazı olarak kaleme alınmış.

Gazete son sayfasında Haniflerden olan  ünlü hatip Kuss b. Saide’nin Ukaz panayırında okuduğu meşhur hutbesine hem Arapça hem Türkçe olarak yer vermiş. Hz. Peygamber’in bir hadisinde bizzat dinlediğini belirttiği hutbe özellikle İslam öncesi tevhid, ahiret gibi unsurların işlendiği Arap hitabetinin olumlu bir örneği olması nedeniyle tam sayfa olarak okuyucuya  sunulmuş.

siyer gazetesi
siyer gazetesi

Siyer Gazetesi www.facebook.com/siyergazetesi

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.