anasayfa / 2015 / Aralık

Aylık Arşiv Aralık 2015

Allah Dostlarından Tavsiyeler – Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Kıymetli Kardeşlerim! Allah dostlarının en büyük tavsiyesi budur: “Size tavsiye ederim ki gizlide ve açıkta, yalnız başınıza iken de insanlar arasındayken de Allah’tan sakınıp takvâ sâhibi olunuz!” Çünkü Allah (cc) Sem’, Basar, Hayat, İlim, İrâde, Kudret, Kelâm, Tekvin sıfatlarının sâhibidir. O (cc), gecenin karanlığında kara taş üzerindeki kara karıncanın ayağının tıkırtısını bile duyar, görür, bilir. O karıncaya hareket kudretini veren …

Devamı »

Cihad ve İhlâs

Eslaf veya seleflerimiz cihâdın gayesini tek kelime ile özetlemişlerdir. İ’lâyı kelimetullah. Allah’ın sözünü ve davasını yüceltmek, cihâdın biricik ve en temel hedefidir. Yöntemini ise yine selef salih şöyle ifade etmiştir: Zaferle değil, seferle mükellefiz. Zira öne seferi değil de zaferi koyacak olursak amellerimiz onun etrafında deveran eder. Beşeri maslahata mebni olur. Amellerimize zafer şekillendirecek olursa; zaferle Allah rızası arasında kaldığımızda …

Devamı »

Benzeyen Benzediğiyle Berâberdir – İdris Kocabaş

Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.’1 İnsanın öğrenme yollarından birisi de başkasını taklîd etmektir. Yapacağı hareketi bir örnekte gören kişi o hareketi hayâtına daha kolay bir şekilde aktarabilir. Ancak; taklîd etme ameliyesine topyekûn câizdir dememiz mümkün olmadığı gibi câiz değildir dememiz de mümkün değildir. Bunun için taklîd etmeyi, helâl olan taklîd –ki tavsiye de edilmiştir- ve haram olan taklîd …

Devamı »

İslam Dünyasının ilk Siyer Gazetesi

Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan “Siyer Gazetesi” nin ilk sayısı okuyucularla buluştu.  “Siyer Gazetesi” ilk sayıda İslam öncesi Mekke’yi anlatan Siyer konularını gündeme taşıyor. “Mekke Çöküyor! Toplum Bitiyor! Dur Diyecek Kimse Yok mu?”manşetiyle çıkan ön sayfa haberinde Mekke’nin yönetiminde söz sahibi olan Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinin oluşturduğu Mekke meclisi Dar’un Nedve’nin toplumda ahlaki …

Devamı »

Mustafa Islamoğlu’nun Mealindeki Çarpıtmalar

OPERASYONEL MEAL YAZICILIĞI YA DA MEAL ÜZERİNDEN DİN TASAVVURU İNŞASI İmaj nedir? İçi doldurulamamış şeyin dışını süslemek galiba. Kur’an mealini konu edinen bir yazının başında “imaj”ın ne işi olabilir diye düşünenler olacaktır şüphesiz. Hemen söyleyeyim. Vaktiyle Muhammed Esed’in dilimize Kur’an Mesajı adıyla çevrilen meal-tefsiri piyasaya arz edildiğinde de benzeri bir hava oluşturulmuştu. Oysa muhtevasındaki baskın Muhammed Abduh etkisi ve şazz …

Devamı »

Tevatürü Hafife Almak

Zaman zaman gençlerin bilhassa itikadi konularda serbestçe sarf-ı kelam ettiği konusunda mailler alıyorum. İnternetteki kimi forumlarda tevatürle sabit bir takım meselelerin inkârı söz konusu oluyormuş. Bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi olmanın getirdiği önemli bir tehlike bu. Hz. İsa (a.s)’ın nüzulü, kabir azabı ve benzeri meseleler hakkında genellikle şu tarz değerlendirmeler yapılıyor: “Bu meseleler Kur’an’da geçmiyor, bazı hadislerde yer alıyor. Ama …

Devamı »

Âbâ Ve Ebnâ Nedir

Âba, baba manasına gelen eb kelimesinin; ebnâ ise oğul demek olan İbn’in çoğuludur. Beraberce “babalar ve oğullar” anlamını veren bu iki kelime, baba ile evlat arasında rivayeti ifade eden bir tabir oluşturur. Baba ile evlat arasında hadis rivayeti, babaların oğullarından ve oğulların babalarından rivayeti olarak iki şekilde görülür. Babaların oğullarından rivayetine şu hadis misal verilebilir: “Allah her ikisinden de razı …

Devamı »

ABÂ Nedir

ABÂ العباء Müslüman kavimlerin çoğu tarafından giyilen önü açık bir üstlük ve bu üstlüğün yapıldığı kaba kumaş. Abâe (العبائة) veya abâye (العباية) kelimesinin çoğul şekli olan ve genellikle tekil mânasında kullanılan abâ, hadislerde “yoksulların giydiği kaba bir elbise” olarak tarif edilmektedir. Hz. Peygamber’i ziyarete gelen Mudar’dan bir cemaatin üzerlerinde abâdan başka bir şeyleri olmadığı (Müslim, “Zekât”, 69), Medine dışında oturanların …

Devamı »

Bilimsel Kuran mucizecilerine biri dur demeli!

Nâziât 30. ayet dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor mu? Kuran’ın bilimsel mucizelerinden söz eden birçok araştırmacı-yazar, Nâziât suresi 30. ayeti Kuran’ın dünyanın yuvarlak oluşuna işaret ettiği yönünde bir delil gibi yorumlamaktadır. Onlara göre ilgili ayette “bundan sonra yeryüzünü yaydı” buyrulurken “dehâ” fiilinin seçilmiş olması dünyanın yuvarlak olduğuna işaret etmektedir. Çünkü bu yorumculara göre “dehâ” fiili deve kuşu yumurtasıyla irtibatlı olduğundan “yuvarlak …

Devamı »

İfrat-Tefrit Tutumlar Arasında Hadis

Özellikle “Üçaylar” gibi belli zaman dilimlerinde bir kısım hadislerin dolaşıma girmesi vaka-yı adiye haline geldi maalesef. Bu ayların faziletleri, bu aylardaki belli gecelerde namaz kılmanın sevabı, kılınacak namazın hususiyetleri… ile ilgili birçok rivayet “Resulullah (s.a.v) buyurdu ki…” denilerek naklediliyor. Öte yandan “Hadis” dendiğinde adeta kimyası bozularak kırmızı görmüş gibi davranan bir kısım çevreler de bu durumu bahane ederek Hadis/Sünnet alanına …

Devamı »