anasayfa / 2014 / Ekim

Aylık Arşiv Ekim 2014

TASAVVUFTA AİDİYET BİLİNCİ

Tasavvuf edep ve erkân yoludur. Selim kalbe, selim akla, selim zevke ve selim tabiata sahip olmanın çabasıdır. İçe bakış sanatı, enfûsî âleme yolculuk, kendi gerçekliğimizi idrak, boşlukta kalmamızı engelleyen yol haritasıdır. Tasavvufî eğitimle kişide aidiyet duygusu üst düzeye çıkarılmak istenir. Tasavvufun muhatabı insandır. İnsanın başıboş yaratılmadığını öngörüp insan olarak hepimizin Allah’a, âleme, Hak dostlarına mensubiyetimiz hatırlatılır. Allah’a mensubiyet her türlü …

Devamı »

NEFİSLE CİHÂDIN EHEMMİYETİ

İslâm’a göre insan yapısında bulunan kötülüklerin kaynağı, günaha temayülün ve dünyaya ait isteklerin odak noktası, hevâ ve hevesin adresi nefistir.Çünkü nefis, “alabildiğine kötülüğü emreden [2] ve kişiyi günaha yöneltmek için fısıltılar hâlinde sürekli telkinde bulunan[3] bir güçtür. O, insanı daima kötülüğe sürükler. Kulağa vesve­se verir,[4] isteklere ve kötü arzulara meyleder. İnsanın onu yenmesi,[5] sabırlı ol­ması[6] ve açgözlülüğünden korunması lâzımdır.[7] Nefisle mücadele …

Devamı »

Çocukların Gözünde Değer Kazanmak…

Çünkü; sevgi değer gördüğü yere akar. Çünkü değer vermek; karşısındakinin de değerli olduğunu anlayıp bunu hissettirmekle başlar. Bunun ise bizim görevimiz her insanın da hakkı olduğunu idrak ederek, bilinçli bir çaba ile bunu hissettirmeye çalışmakla oluşur. Çünkü; değer üretme çabası olmayanlar bunun oluşması için gayret etmek ve dikkat etmek yerine, bildikleri gibi sıradan davranmaya devam ederler. Değer sözden önce özde …

Devamı »

Gençliğin Adanmışlık Ruhu

Genç ve yaşlı, kadın ve erkek her kesimin başarı şansı adanmışlık ruhuna bağlıdır. Özellikle de gençlerin aidiyet bilincini kazanması ve adanmışlık ruhuna bürünmesi varlık sebepleridir. Belirsiz adreslere savrulan, enerjisini beklenmeyen yerlere sarfeden ve köhneleşen genç similar bedbaht olurlar. Gençlik, hayallerin, tutkuların ve idealizmin yeşerip geliştiği bir çağdır. Yeniliğe ve ileriye doğru atılımların yapıldığı, hayatın gerçek anlamının peşine düşüldüğü ve kendi …

Devamı »

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İN MÂNEVÎ HÜVİYETİ: HAKİKAT-I MUHAMMEDİYYE

Tasavvuf büyükleri Peygamber Efendimiz’in (sav) tarihî şahsiyeti yanında mânevî şahsiyetine de dikkat çekmektedirler. Hakikat-ı Muhammediye, “Hakikatü’l-hakâik” veya “nûr-ı Muhammediyye” terimleriyle Hz. Muhammed’in tarihî şahsiyeti değil, mânevî şahsiyeti kastedilmektedir. Mevcudatın vücuda gelişini varlık mertebeleri bağlamında değerlendiren vahdet-i vücûd düşüncesi Hakikat-i Muhammediyeyi taayyun-i evvel ile gerçekleşen mertebe olarak nitelendirmektedir.[1] Varlığı kendisinden olan ve her şeyin aslı kabul edilen Allah’ı Vâcibü’l-Vücûd olarak niteleyen …

Devamı »

Ululemre İtâat

İtâat; Hakk’a boyun eğmektir. Hakk’a kulluğun sarsılmaz bir ifâdesidir. Kararlılığın, samîmîyetin, bağlılığın aidiyetin ifâdesidir. Faklı adreslere savrulmamanın, kafa karışıklığına uğramamasının, sakat fikirlere kurban gitmemenin adıdır. Müslümanın itâati anlık değil daimi, sureta değil candan, kula kulluk sapkınlığında değil Hakk’a kulluk aydınlığındadır. Çünkü mü’min Allâh’a isyanın söz konusu olduğu yerde kula itâat olunamayacağını bilir. Allâh’a peygambere ve ululemre itâatin İlâhî fermân olduğu …

Devamı »

Kurumasın Membalar

kurumasın membalar

De ki, ‘Baksanıza, eğer suyunuz çekilse (zahiri kaynaklar, pınarlar, dereler, çaylar, basiret, manevi membalar, gözler, gönüller) size kim bir akarsu getirebilir. Hiç şüphesiz alemlerin rabbı olan ALLAH ikramda bulunur size.'(Mülk Sûresi- 30.Ayet) Şarıl şarıl akan sular, gürül gürül giden çaylar, ırmaklar akmaz oldu, bu yıllarda. Yağdığı yerlerde yağmurların sel ve felaket, yağmadığı yerlerde ot ve nebatat bitmiyor. Sıcakların bütün dünyada …

Devamı »

NEFSİ ORUÇLA TERBİYE ETMEK

Oruç, insanın mânevî yönünü güçlendiren büyük bir ibadettir. Oruçla insan, meleklerin bile gıpta edeceği farklı bir iklîme girer. Oruç kesafetten letafete, şehvetten ruhaniyete, kesretten vahdete ermeyi sağlayan bir ibadettir. Maddi hastalıklarımız için perhiz olduğu gibi manevî hastalıklarımız için de arınma fırsatıdır. Bu anlamda Peygamber Efendimiz, oruç tutmakla sıhhat bulacağımızı beyan etmiştir. 1877 yılında Amerika’da “oruçla” tedavi usulüne başlayan ve bu …

Devamı »

Ne Sen Kimseden İncin Ne Kimse Senden İncinsin !!!

Ne Sen Kimseden İncin Ne Kimse Senden İncinsin !!!

Değerli kardeşlerim, İslam dininde ahlâk, mevzuu muazzam bir ilimdir. Ahlâk-ı hamîde ruhun, ahlâk-ı zemîme nefsin ahlâk-ı hasene galip olur. Nefsani-yet galip olanda ise ahlâk-ı kabiha galip olur. Dağlar gibi ekin saplarının bir kibritle heba olduğu gibi, insanın da bütün sevabını kötü ahlâkı mahveder. Muhakkak ahlak-ı hamide lâzımdır. Fahri Kâinat Efendimize soruyorlar (sav):’Ya Muhammedi En hayırlı ümmetini bize haber ver! ‘En …

Devamı »

HAYATI ANLAMLI KILAN ADIMLAR

Sevdiklerimizin varlığı güç katar bize. Kabuklarımızı kırıp benliğimizi erittiğimiz ve nefsimizi terbiye ettiğimiz zaman içimizden sadece ve sadece sevmek ve sevilmek duygusu çıkacaktır. Nefsini arıtıp sevme sanatını öğrendiğimiz an, dostlarımızın duygularına tercüman olmaya başlarız. Farklı bedenlerde ortak ruhu taşıyıp aynı dili konuşmayı öğreniriz. Ancak bu merhalede yegâne görevimiz, dostlar olarak birbirimizin elinden tutmak, birbirimizi anlayacak bir yüreğe sahip olmaktır. Meşhur …

Devamı »