Zulüm;Kalp Katılığından Gelir !!!

Zulüm, kalbe yağdırılan kasvetin neticelerindendir. Bir kimsenin kalbi ne kadar katı yani kasvetliyse zulmü de o nisbettedir. Bir kimsenin kalbinin kasveti ne kadar artarsa kurtuluşa erme ümidi de o kadar azalır ve kahr u celal semasından inen kasvet taşlarıyla helâk olur.

Bir millet içinde doğruyu görmemek, hilekârlık, sahtekârlık ve kindarlık ve hıyanet ve düşmanlık zuhur ederse Allah onların kalplerine korku doldurur, zina artarsa ölüm çok olur, ölçü ve tartılarda hile yapılırsa Allah rızık darlığı verir. Hakkın gayrıyla hüküm olunursa çok kan dökülür, ahde sadakat göstermemek âdet halini almışsa Allah onlara düşmanı musallat kılar.

HAK VE ADALET SAHİBİ OLMAK

Hak yolunun yolcusuna gereken, evliya ve enbiya hazerâtının edebiyle edeplenip bu yolda ilk adımını emrolunduğu gibi şartına uygun şekilde atmaktır. Emanet ve istikamette olmaya muhakkak surette riayet etmelidir. Her hak sahibine hakkını adalet ile dosdoğru vermeye ve en doğru ölçüleri kendine kıstas edinmeye dikkat etmelidir. Bunlara riayet ederse Cenâb-ı Hak onu kulluğuna kabul edip dünyada ve ahirette aziz eyler ve saadette kılar. Fakat gadr ü zulüm ederse, hıyanet ve tekebbür gösterirse ve bunlarda ısrar ederse Cenâb-ı Hak onu reddeder, dünyada mezmûm, ahirette mahrum eyler ve intikam alır. Cenâb-ı Hakk’ın afvını ve fazlını tedarik etmeyen kimse şakî olarak yaşar, şakî olarak ölür ve şakî olarak haşr olur.

RABBİNİN KAT’İ EMRİ GELİNCE

Helak olan bütün kavimlerin başına ne geldiyse cahilliklerinden ve zalimliklerinden gelmiştir. İbrahim (as) Rabbinden elçi melekler gelip Lût kavminin helak fermanını kendisine haber verdiklerinde onlarla mübahaseye girişti. Çünkü İbrahim (as) Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle “cidden yumuşak huylu, yüreği yanık ve kendisini tamamen Allah’a vermiş bir peygamber” idi. Fakat elçi melekler ona Rabbinin kat’i emrinin geldiğini ve bu konuda kendileriyle çekişmemesini ihtar ettiler. ‘Onlara artık geri çevrilmeyecek bir azap gelip çatacaktır’ dedikten sonra Lût (as)’a gittiler ve durumu ona da bildirdiler. Çünkü Semûd kavmi cahil, Lût kavmi ise zalim bir kavimdi. Kötü fiiller işleye işleye kalpleri katılaşmış ve zulümleri gittikçe artmıştı. Nihayetinde İlahi adalet her birini tek tek yakaladı ve onlar dünyada da ahirette de mahrumîn zümresinden oldular.

KALP HARAP OLUNCA

Hadis-i Şerif ’te “Zulümden kaçınınız. Çünkü o kalplerinizi harap eder” buyrulmuştur ki kalp harap olunca sair âzâ da harap olur. Allah cümlemizi zulm ü fesattan muhafaza kılıp adl ü salaha irşad eylesin.   Âmin.

[toggle title=”YAZAR HAKKINDA” state=”open” ]Mahmut Sami RAMAZANOĞLU (k.s.)[/toggle]

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.