anasayfa / 2014 / Haziran

Aylık Arşiv Haziran 2014

Başlıca büyük melekler ve görevleri

Başlıca büyük melekler ve görevleri Meleklerin sayısını ancak Allah-u Teâlâ bilir. Kur’an’da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak hadislerde nakledilen haberlere dayanarak sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Hatta Efendimizin (S.a.v)’in haber verdiğine göre; her bir yağmur damlasını bir melek indirmekte ve bir daha o meleğe sıra gelmemektedir. Meleklerin meşhur kısmını ve vazifelerini şöylece sıralamak …

Devamı »

Her ruhu bizzat Hz. Azrail (a.s) mi kabzediyor?

Her ruhu bizzat Hz. Azrail’in kendisi mi kabzediyor, yoksa yardımcıları mı var? Ve Hz. Musa (a.s.)’ın ölüm anında, ölüm meleğine tokat vurması nasıl olmuştur? Bu iki meselede 3 farklı görüş vardır. Birinci görüş: Hz. Azrail (a.s.) herkesin ruhunu bizzat kendisi kabzeder. Bir iş, bir işe mani olmaz. Çünkü nuranidir. Nurani bir şey hadsiz aynalarda ve hadsiz yerlerde aynı anda bulunabilir ve …

Devamı »

Melekler vazifelerinde hakiki tesire sahip midirler?

Melekler vazifelerinde hakiki tesire sahip midirler? Melekler dâhil hiçbir sebep ve vasıtanın hakiki tesiri yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah’a aittir. Ve bütün işleri gören Allah’ın nihayetsiz kudretidir. Melekler ve diğer sebepler ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmek ile vazifeli memurlardır. Demek melekler ve sebepler dairesi, hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki, yukarıdan gelen emirlerin tebligatını yaparlar. Meleklerin …

Devamı »

YARADANIN İZNİ İLE DİLE GEL EY GARİP GÖNÜL  

Hani bazen bir hüzün çöker ya insanın içine. Kocaman bir boşluk ve yalnızlık oluşur yüreğinde. Sanki neden olduğunu bilmeden dalar gider sessizliklere. O an sessiz ve anlaşılmaz bir hüzün suskunluğu tercih ettirir duygulara. Ben der! Hani ben var ya. Çok şey var aslında anlatacak. Kelimeler dile gelmez anlatmak istese de hece hece, duygular çözülmez. İnsanoğlu bazen kâh çok yalnızdır, bazen …

Devamı »

Meleklere İman – 1 “Meleklerin Varlığının Delilleri”

Semavat hayat sahibi mahluklarla doludur. Dünyamız’ın bu kadar küçüklüğü ile beraber, bu kadar çok hayat sahibine mesken olması; toprağında, denizinde ve her yerinde bir karış yerin dahi hayat sahibi mahluklardan boş kalmaması ispat eder ki, semavatın yıldızları dahi boş değildir. O yıldızlar da Dünya gibi hayat sahipleriyle şenlendirilmiş, oradaki şartlara uygun mahluklar ve sakinler ile doldurulmuştur. Bu delili şu misal …

Devamı »

Meleklere İman – 2 “Meleklerin Varlığının Delilleri”

Kâinat kitabı okunmak için yazılmıştır. Bir kitap niçin yazılır? Elbette okunması için. Peki, bir resim niçin yapılır? Elbette temaşa edilmesi için. Ya da bir sergi niçin açılır? Elbette seyirciler için. O hâlde diyebiliriz ki, okunmayacak bir kitabı yazmak, temaşa edilmeyecek bir resmi yapmak ve seyircisi olmayacak bir sergiyi açmak abestir ve hikmetsizliktir. Peki, şimdi sorsak: Son derece hikmet sahibi bir …

Devamı »

Meleklere İman – 3 “Meleklerin Varlığının Delilleri”

Hayatın mahiyeti meleklerin varlığını ispat eder. Hayatın mahiyeti ve kıymeti, semavatın meleklerden ve ruhanilerden boş kalamayacağına bir delildir. Şöyle ki: • Hayat, şu kâinatın en ehemmiyetli gayesidir. • En büyük neticesidir. • En büyük bir nimetidir. • Mevcudatın keşşafıdır. • Her şeyin başı ve esasıdır. • En parlak nurudur. • En latif mayasıdır. • Her şeyden süzülmüş bir hülasasıdır. • …

Devamı »

Meleklere İman – 4 “Meleklerin Varlığının Delilleri”

Ehl-i ihtisasın, meleklerin varlığı hakkındaki ittifakları meleklerin vücudunu ispat eder. Sabit bir kaidedir ki: “Bir fende veya sanatta, münakaşaya sebep olan bir meselede, o fen ve sanatın uzmanlarının sözü geçer. O fenden ve sanattan olmayan birisi ne kadar da dâhi olsa sözüne itibar edilmez.” Mesela küçük bir hastalığın keşfinde büyük bir mühendisin sözüne bakılmaz. Tıp konusunda söz doktorlarındır ve basit bir …

Devamı »

Meleklere İman – 5 “Meleklerin Varlığının Delilleri”

İspata karşı, inkârın kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. İspata karşı inkârın kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. Mesela Ramazan’ın başlaması için, ayı hilal şeklinde görmek gerekir. İşte Ramazan-ı Şerif’in başında hilali görmek hususunda, iki kişi “Biz hilali gördük.” diyerek hilalin varlığını ispat etseler ve bunların sözlerine karşı binlerce eşraf ve âlimler “Görmedik.” deyip inkâr etseler, onların inkârları kıymetsiz ve kuvvetsizdir. …

Devamı »