Akaid /KelamGüncel YazılarTüm Yazılar

Miraç Nasil Olmustur

Soru: Cebrail as tarafindan Peygamber Efendimiz (sav) miraca çıkmadan once kulaklarinin ve gozlerinin frekansi semaya gore mi ayarlanmisti ?

Cevap: Mi’rac, bizim bildiğimiz normal şartlar altında gerçekleşen bir olay değildir. O yüzden Hz. Peygamberin (S) gözünün, kulağının maddi olarak ayarlanması ya da ciğerlerinin dünya dışında teneffüs etmesi için uygun hale getirilmesi gibi akla gelen hususlar, fiziki alem ile ilgili olup, metafizik alem için bunları düşünmek yanlış olur. Söz gelimi biz cennette, ki cennet bu dünyada olmayacak, nasıl yiyeceğiz, nasıl içeceğiz, nasıl göreceğiz, nasıl işiteceğiz, nasıl solunum yapacağız gibi bu dünyada geçerli olan adetullaha göre konuşamayız.

Rivayetlerde anlatıldığına göre Peygamber Efendimiz  bizim bilmediğimiz bir şekilde, maddi alemde bilinen hiçbir kanun ve kurala uymayan bir yolculuk yaptırmıştır. Bu aklen mümkündür ancak bizim tecrübemizin mümkün gördüğü bir şey değildir. (Aklen mümkün, hissen gayr- ı adi ve mümkün değil diye ifade edebiliriz) .Aklen mümkün olduğu için gerçekleşmesinin önünde aklen bir imtina (Muhallik) yoktur. Gerçekleştiğine dair ise sahih hadisler mevcuttur.

Ehl-i Sünnet bu nedenle miracın gerçekleştiğine inanır. Cumhura yani çoğunluğa göre bu yolculuk bir rüya veya manevi bir hal olmayıp, beden ve ruh birlikte gerçekleşmiş olduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte Mi’raca iman etmek diye bir iman şartı yoktur. İsra ise Kur’an ile sabittir. İsra’yı inkar eden kafir olur. Mescid-i Aksa’dan semaya olan uruc ise meşhur hadislerle bize gelmiştir. Bunları kabul etmeyenin bidatçi olacağı söylenmiştir. Birinci kat semadan öteye olan yolculuk ise ahad haberlerle gelmiştir. Bunları kabul etmemek ise hata olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Necm suresinde Hz. Peygamberin (S) miracı ile alakalı olarak tefsir edilen ve buna müsait olan ayetler bulunmaktadır. Cebrail’i Sidre-i münteha yanında görmesi, cennet-i me’va’nın sidrenin yanında olması vs. Bu itibarla birinci kat sema ve ötesi ile ilgili nasslar mevcuttur diyenler de olmuştur.

Mi’rac ile ilgili bir başka önemli tartışma da Hz. Peygamber’in (S) Allah’ı görüp görmediğidir. Gördü diyenler olduğu gibi, Hz. Aişe gibi önemli sahabelerden bazılarının hayır görmedi dedikleri de bilinmektedir. Zaten söz konusu rivayetler, Hz. Peygamber’in Allah’ı gördüğüne delil olacak nitelikte değildir. Görme olayını da yine fizik alemdeki şartlara göre anlamak doğru ve mümkün değildir. 

Son olarak şunu ifade etmeliyiz ki, Mi’rac ancak iman ile anlaşılıp kabul edilebilir bir hadisedir. Allah’a inanmayan, meleklere inanmayan, semaları kabul etmeyen kimse bunu anlayamaz ve kabul edemez. Bu gayb alemi ile ilgili hususları, bildiğimiz dünya şartlarıyla açıklamak ise mümkün değildir. Allah’a emanet ol.

[toggle title=”Yazar Hakkında” state=”open” ]DOÇ. DR. MURAT SERDAR – Erciyes üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlesi[/toggle]

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.