Akademik YazılarTüm YazılarYazarlarYazi Atlasi

Bir Hanım Müfessir Zeynep El-Gazali ve Tefsiri

Türk Kamuoyu onu, 1980’li yıliarda yayınlanan “Zindan Hatıraları” adlı eseriyle tanıdı Yazarının bizzat yaşadığı anılarından oluşan bu eser, okuyucusuna İslami hareketin içerisinde aktif olarak yer alan, bu konuda kadınlara üncülük eden ve bu uğurda kadın olmasına rağmen akla hayale gelmedik işkence ve eziyetlere katlanan bir hanım kahramanı tanıtıyordu. Bu büyük hanım kahraman, Zeyneb el- Gazali el-Cubeyli’ den başkası değildi. ·

Zeyneb el-Gazali, Miladi: 2 Ocak 1917 (Hicri 8 Rebiu’I-Evvel 1335) tarihinde, Kahire ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Meyyit Yaiş köyünde dünyaya gelmiştir. O, Ezher bilginlerinden olan ve pamuk ticareti ile uğraşan bir kişinin kızıdır.

Zeyneb ·el-Gazali, kadının örtüyü atmasını savunan Hüda Şaravi’ nin başkanlığını yaptığı “Kadınlar Birliği’nin en genç üyesi iken Ezher Üniversitesinde dinlediği konferansların etkisi ile, bu teşkilattan ayrılıp Şeriat Fakültesi konferans salonunda “Müslüman Kadınlar Birliği”ni kurduğunda ( 1937 / 11 Rebiu’I-Evvel 1356) henüz yirmi yaşındaydı. Mısır’da İslami ve siyasi alandaki çalışımalarıyla ortaya çıkan bu birlik, ülkenin siyasi hayatında çok önemli roller üstlendi. Gerçekleştirdiği protesto eylenıleri ve mitinglerle kısa zamanda Mısır siyaset gündemine oturdu.

Zeyneb el-Gazali, 1938 yılında Hasen el Benna ile tanışıp “Müslüman Kardeşler Teşkilatına katıldı. 1951 den 1958 yılına kadar “Müslüman Hanımlar” isimli haftalık dergiyi çıkardı. Mısır devlet başkanı Abdünnasır, teşkilatın mallarınael koyduğunda Zeyneb el-Gazali’ nin kocasının mallarını da devletleştirdi Onun evine ve özel eşyalarımı bile el koydu.

1959 yılında “Müslüman Kardeşler Teşkilatı”nı yeniden organize etmede aktif rol oynadı. Tutuklu olan mahkum aileleri ile yakından ilgilendi, onlara yardım elini uzattı.

1965 yılında, “Müslüman Kardeşler Teşkilatı”nın çok sayıda üyesi ile birlikte Zeyneb el-Gazali de tutuklandı ve ceza evinde her türlü işkence ve eziyete katlandı. Sonunda ömür boyu hapse mahkum edildi. Altı yıl hapis yattıktan sonra, Suud Kralı Faysal’ın gayretleriyle affedilerek 19711 Ağustosunda hapisten çıktı. Bu tarihten itibaren Mısır içinde ve dışında geniş bir coğrafyada aralıksız olarak hizmetlerini sürdüren Zeyneb el-Gazali, suudi Arabistan, Pakistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün Cezair, Türkiye, Sudun, Hindistan, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada, Avusturya, İspanya başta olmak üzere pek çok ülkede tebliğ ve irşad  faaliyetlerine katıldı.

Zeyneb el-Gazali, çağdaş alimlerden Hafız et-Ticani ile, onun vefatından sonra ise hayırsever ve zengin bir kişi olan Seyyid Muhammed Salim ile evlendi. Bu evliliklerinde hiç çocuğu olmamıştır

Eserleri:

1-Eyyam min-Hayati: Pek çok kere baskısı yapılan bu eser çeşitli diller yanında Türkçe’ye de ‘Zindan Hatıraları’ adıyla çevrilmiş olup yazarın cezaevi hatıralarından oluşmaktadır.2 ·

2-” Müşkilatü’ş-Şebab ve’l-Feteyat: Cezair’de yayınlanan ve özellikle gençler arasında yaygın olan ‘eş-Şuruku’I-Arabi’ gazetesin’de yayınlanan, gençlerden kendisine gelen sorular ve cevaplarından oluşan bu eser yetmiş beş soru ve cevabı içermektedir. Eser ‘Gençlerle Mektuplaşmalarım’ adıyla dilimize kazandırılırdı

3- İla İbneti,

4, . el,Erbaun en Neveviyye,

5- Nahv Bahsin Cedid,

6- min-Havatırı Zeynep cl-Gazali fi’d-Din ve’l-Hayat: Ezher Üniversitesi Daru’I-Ulum Öğretim Elemanlarından Abdüssettar Ali es-Satuhi’nin takdim yazısıyla basılan bu eserinde Yazar, on beş güncel konuda, ayet ve Hadislerin ışığında fikirlerini açıklamaktadır.

7- .Makalat: Yazarın çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri değişik adlarda kitaplaştırılmıştır. Bunlardan ikisi ‘Yeniden İslami Dirilişe’ ve ‘Müslüman Aileye Doğru’ adlarıyla dilimize kazandırılmıştır.

8-Nazarat  fi-Kitabillah. Yazarın tanıtacağımız Kur’an tefsiridir.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLA

[toggle title=”Yazar hakkında” state=”open” ]Prof. Dr. Ali AKPINAR[/toggle]

[follow id=”fikir_atlasi” count=”true” ]

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.