Kur’an ve Arkeoloji Işığında Nuh Tufanı

Dünya tarihine baktığımızda yerkürenin pek çok bölgelerinde çeşitli zamanlarda büyük su  baskınları ve tufanları olduğunu görür ve bunların efsanelerine rastlarız. Bunların en  meşhurlarından biri Nuh Tufanı’dır. Tevrat ve Kur’an’da anılması, yaygınlaşmasına ve asırlar  boyu canlı kalmasına sebep olmuştur. Hatta zamanla Nuh tufanı hikâyesi, dünyanın başka  bölgelerindeki tufan olaylarının hikâyeleriyle de karışmış, özleştirilmiştir. Konuyu daha önce  de ele almış ve bir makale olarak İslami Araştırmalar Dergisinde (9. cilt, 1996 yılı 1-4  sayılarında) yayınlamıştım. Aradan geçen zamanda kanaatimde bir değişiklik olmamakla  birlikte, Tevrat anlatımında o gün gözümden kaçan veya o gün dikkatimi çekmeyen  hususların olduğunu da fark ettim. Bu tebliğimde temel görüşlerimi dile getirmekle birlikte,  eksik kalan bilgi ve görüşlerimi de tamamlamak istiyorum.

Konuyla ilgili sorunların başında Kutsal kitaplarda geçen Tufan olayıyla, dünyanın çeşitli  kültür bölgelerinde meydana gelen büyük su baskınlarının, felaketlerinin ayırım yapmadan ele  alınması veya aynı olayın tezahürleri imiş gibi bir sentezle açıklanmak istenmesi veya Nuh  Tufanına irca edilmek istenmesi zihin bulanlıklarına sebep olmaktadır. Bu yöntem hem  ilahiyatçıların, hem de arkeolog ve jeologların kafasını karıştırmaktadır. Örneğin bazı jeoloji  araştırmacıları, Karadeniz’in oluşum teorisini1 Nuh Tufanı ile yorumlamaya çalışmaktalar ki,  meydana geliş tarihleri arasında yaklaşık 4-5 bin yıl bulunmaktadır. Yine Mezopotamya,  Dicle ve Fırat havzalarında meydana gelen, jeolojik olaylar ve su baskınlarını2 Nuh tufanıyla  aynileştirmek doğru olmasa gerek. Bunları birbirinden ayırmakta yarar olduğu kanaatindeyim.  Tebliğimde kutsal kitaplarda zikredilen Tufan olayı üzerinde durmak istiyorum.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLA

[toggle title=”Yazar hakkında” state=”open” ]Ekrem SARIKÇIOĞLU [/toggle]

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.