Tüm YazılarYazi Atlasi

İlim Ögrenmenin Fazileti – 1

İlim Öğrenmenin Fazileti :

Ayetler

 • Her kabileden bir cemâatın dini iyice öğrenmeleri gerekmez miydi? (Tevbe/122)
 • Eğer bilmiyorsanız, ehl-i zikre sorunuz! (Nahl / 43)

Hadisler

 • Hadîsler İlim tahsil etmek maksadıyla yollara düşen kimseye Allah Teâlâ cennete giden yolu gösterir.34
 • Melekler ilim yolcusunun hâlinden râzı oldukları için kanatlarını onun ayakları altına sererler.35
 • İlimden bir bölüm öğrenmen, yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır.36
 • Kişinin ilimden öğrendiği bir bölüm, onun için dünya ve dünyadakilerin tümünden daha hayırlıdır.37
 • İlim Çin`de de olsa bulup öğrenin!38
 • İlim öğrenmek her müslümana farzdır.39
 • İlim hazinedir. Bu hazinenin anahtarı soru sormaktır. Sormaktan çekinmeyin; zira ilmin sorulmasından dört kişi birden mükâfat kazanır: Soran, cevap veren, onları dinleyen, onları seven!40
 • Câhil, cehaletine razı olup durmasın. Âlim de ilmini susmak suretiyle saklamasın!41
 • Bir âlimin (ilim okuttuğu) meclisinde, (ilim tahsil etmek veya dinlemek için) hazır bulunmak, bin rekat namaz kılmaktan, bin hastayı ziyaret etmekten ve bin cenaze na mazında hazır bulunmaktan daha faziletlidir!42
 • Hz. Peygamber bu sözleri söylediğinde, ashab kendisine şöyle sordu: `Ey Allah`ın Rasûlü! Âlimin meclisinde bulunmak, tek başına Kur`an okumaktan da mı üstündür? Hz. Peygamber `Hiç ilimsiz Kur`an okumak insana fayda sağlar mı?` diye karşılık verdi.43
 • İslâm dinini ihyâ etmek maksadıyla ilimle uğraşırken ölen kimseyle peygamberler arasında, cennette sadece bir derece lik fark vardır.44

Ashab`ın ve Âlimlerin Sözleri

 • İbn Abbas (r.a) şöyle demiştir: İlim talep ederken büyük zorluklara göğüs gerdim, fakat ilmi elde ettikten sonra aziz oldum`. Gerçekten de İbn Ebî Müleyke şöyle der: `İbn Abbas`ı gördüğümde, ondan daha güzel yüzlü ve muntazam endamlı bir kimseyi gördüğümü ve görebileceğimi tasavvur edemedim. Muhterem pederleri Hz. Abbas (r.a) gibi güzel bir insandı. Konuştuğu zaman herkesten daha açık ve daha beliğ konuşur, fetva verdiği zaman in sanların en âlimi olduğunu gösterirdi`.
 • İbn Mübârek şöyle der: İlme talip olmadan bir kimsenin kendisinde az da olsa şeref aramasına ve kendisini şereflilerden saymasına şaşarım!`
 • Filozoflardan biri şöyle demiştir: `İlim öğrenmek istediği halde öğrenemeyen veya öğrenebileceği halde öğrenmeyen kimselere acıdığım kadar kimseye acımam`.
 • Ebu Derdâ der ki: İlimden küçük bir mesele öğrenmem, benim için bütün bir geceyi ibadetle ihya etmekten daha mühimdir`. Yine Ebu Derdâ şöyle buyurur: `Hoca ile talebesi hayırda or taktırlar. Onların dışındakilerin sivrisinek kanadı kadar hayırları yoktur. Yâ âlim, ya talebe, ya da dinleyici ol. Bunların dışında dör düncü bir sınıfa dahil olma; yoksa helâk olup gidersin`.
 • Atâ şöyle demiştir: `Bir kere ilim meclisinde hazır bulunmak, yetmiş lehviyat meclisinde bulunmanın kefareti olur.
 • İmam Şâfiî de şöyle demiştir: İlim tahsil etmek, bütün nafile ibadetlerden daha faziletlidir`.
 • Fakih Ebu Muhammed Abdullah b. Abdilhakem şöyle anlatır: Bir gün İmam Mâlik`in önünde ders okurken öğle ezanı okundu. Nafilelerimi kılmak üzere ders kitabımı kapattım. Hocam (İmam Mâlik) yüzüme bakarak şöyle haykırdı: `Ey genç! Burada okuduğun ders, kalkıp kılacağın nafile namazlardan fersah fersah daha hayırlıdır`.
 • Ebu Derdâ şöyle demiştir: `Sabahları kalkıp ilim tahsiline git meyi cihad olarak kabullenmeyen ve böyle olduğuna tüm samimi yetiyle inanmayan kimsenin ne aklı var, ne de bir fikri`.

 

Kaynak:

34) Ebu Dâvud,-Tirmizî, İbn Mâce ve İbn Hibban, (Ebu Derdâ ve EbuHüreyre`den)

35) Ahmed b. Hanbel, İbn Hibban ve Hâkim, (Saffan b. Assal`dan)

36) İbn Abdilberr, (Ebu Zer`den)

37) İbn Abdilberr, İlim; İbn Hibbaıı, Ravzat`ul Ukalâ, (Hasan`dan)

38) İbn Adiy ve Beyhakî (Enes`den); Taberânî, (İbn Mes`ud ve İbnAbbasdan)

39) İbn Adiy, Beyhakî ve İbn Abdilberr, (Enes`den)

40) Ebu nuaym, Hilye, (Hz. Ali`den)

41) Taberânî, (İbn Merduveyh`den)

42) ırâki bu hadîsin Ebu Zer`den değil, İbn Ömer`den rivayet edildiğini söylemiştir. İbn Cevzî ise bu hadîsi Mevzuat adlı eserinde zikretmiştir.

43) Ebu Nuaym, Herevi, (Hasan dan)

44) Ebu Nuaym, (İbn Mes`ud`dan)

( Imam Gazali İhya-u ulumuddin kitabının ilim bahsinden alıntıdır )

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.