anasayfa / 2014 / Ocak

Aylık Arşiv Ocak 2014

Keşfi Bilgide Hata Olur mu ?

Keşfi Bilgide Hata Olur mu ?

Keşfte hata meselesini tasavvufun önemli şahsiyetlerinden Imam-ı Rabbani (ö.l034/1624) meşhur eseri Mektubat’da değişik boyutlarıyla ele almıştır. Ona göre keşfte yanılmanın bir Çok sebebi vardır. Bunlardan birisi, ilham alan kişinin kendi yanlış sezgileri ile ilhamı karıştırarak hepsinin keşf mahsulü olduğunu zarmetmesi, bazen de keşf yoluyla ya da rüyada gördüğü gaybe ait şeyleri, göründüğü gibi sanıp zahiri manasına hamlederek yanlış bir hükme …

Devamı »

Tasavvufta ki Keşfi bilgi ile Vahiy Aynı Değerde midir

Tasavvufta ki Keşfi bilgi ile Vahiy Aynı Değerde midir

Keşfi bilgide yanılma, daha çok seyru süluk esnasında söz konusu olmaktadrr. Sülukünü tamamlayıp belli bir mertebeye ulaşanların keşfi bilgisinde ise genellikle hata olmayacağı belirtilmiştir. Zira bu kimselere gelen bilginin doğruluğu, kesinliği ve kaynağı açısından vahiy ile eşdeğerde olduğu kabul edilmektedir. İmam Gazzali meşhur eseri İhya’ da, ilham ile meydana gelen ilmin sebebi, mahalli ve ilim olması bakımından vahiy ile hiç …

Devamı »

Şeriatı En Eyi Sufiler Bilebilir ?

Şeriatı En İyi Sufiler Bilebilir ?

Tasavvufta Keşf ve İctihad Tasavvuf ehli doğruluk, kesinlik ve korunmuşluk açısından vahiy ile eşdeğerde gördüğü keşfi bilginin, dini nasları yorumlama ve bunlardan hüküm çıkarma. noktasında önemli fonksiyonlar icra ettiğini belirtmektedirler. O sebeple, şeriatı en iyi sufiler bilebilir demişlerdir.1 Zira onlara göre Kur’an’ın işaretlerini, sadece, sırrını masivadan (ekvan) temizleyenler anlar.2 Nitekim bu yolla suf’ıler Hz. Allah’ın, Resulullah’ın (a.s.) ve velilerin sözlerinin …

Devamı »

Salavât-ı şerife nedir, neden okunur?

Salavât-ı şerife nedir, neden okunur, ne zaman okunması gerekir, okumak farz mıdır, dünya ve ahiretimize ne gibi katkıları vardır? Kutlu Doğum’la birlikte başlayan salâvat-ı şerife kampanyaları pek çoğumuzun aklına bu soruları getiriyor. Bu nedenle, Efendimiz (sas)’e armağan edeceğimiz salavatların hükmünü öğrenmek için bu soruları ilahiyatçılara yönelttik. Peygamber Efendimiz (sas)’in doğumunun kutlandığı mübarek zaman dilimine girdik. Mü’minler bu yıl da, ‘Kutlu …

Devamı »

Kuran neden Arapça indirilmiştir?

Kuran neden Arapça indirilmiştir? Tüm insanların anlayabileceği ortak bir dille indirilemez miydi? Bu konuda detaylarla birlikte bir şeyler yazmak “soru-cevap” sitilimizi aşar, kitap yazmak veya uzunca bir makale yazmak icap eder. Bu sebeple, -bildiğimiz kadarıyla- bu konunun anlaşılmasına katkı sağlayacak bazı noktalara dikkat çekmekle yetineceğiz. a. Kur’an’ın kendisine vahiy olarak indiği peygamber(a.s.m)’in dili Arapça idi. Bir insan olarak Hz. Muhammed(a.s.m)’e Kur’an …

Devamı »

“Havf ve reca arasında olmak” ne demektir?

Havf:, “korku, korkutmak”, reca ise “emel, ümit, yalvarmak, dilek.” demektir. Sakin su, dalgalı deniz kadar güzel olamıyor. Rüzgârın esmesiyle sağa sola salınan dallar, sakin ağaçlardan daha hoş bir manzara sergiliyorlar. Rüzgârı göremiyoruz, eğer görebilseydik, onu da dalgalı bir deniz gibi seyredebilecektik. Dalların âhenkli salınışları, rüzgârın o dalga dalga esişinin neticesi. İşte insan ruhu o dalgalı deniz, o salınan ağaç gibi. …

Devamı »

Sufiler Gaybi Bilirler mi ?

Sufiler Gaybı Bilirler mi ?

Tasavvufta Mükâşefe ve Gaybi Bilgi Duyu organları ve aklın yetersiz kaldığı metafizik alanda tasavvuf ehline göre esas geçerli bilgi kaynağı Mükâşefedir . İşte bu hali yaşayan ariflerin bazı gayb bilgilerine ve henüz zuhura gelmemiş kader hükümlerine vakıf olabildikleri belirtilmekte,1  Hz. Peygamber tarafından “muhaddeslerden” olduğu bildirilen Hz. Ömer’in de, İbn Abbas’ın dediğine göre in ce bir perde arkasından “kaza”ya baktığı nakledilmektedir.2 Keşf …

Devamı »

Tasavvufta Kesf ve Yakin

Tasavvufta Keşf ve Yakin

Belli bir mertebeye ulaştıktan sonra elde edilen keşfi bilgi sufilerce muhtelif açılardan vahiyle eşdeğerde görülse bile, bu bilginin açıklanma zorunluluğunun bulunmaması ya da çoğu zaman açıklanabilir türden olmaması veya kolayca ifade kalıplarına dökülememesi sebebiyle, bağlayıcılık noktasından keşf sahibinin dışında bir başka kimseyi ilgilendirmediği, dolayısıyla subjektif olduğu açıktır. Ayrıca burhan ve delilin geçerli olduğu alanda keşfi bilginin istidlali bilgilerle aynı olacağının …

Devamı »

İlim Ögrenmenin Fazileti – 1

İlim Öğrenmenin Fazileti - 1

İlim Öğrenmenin Fazileti : Ayetler Her kabileden bir cemâatın dini iyice öğrenmeleri gerekmez miydi? (Tevbe/122) Eğer bilmiyorsanız, ehl-i zikre sorunuz! (Nahl / 43) Hadisler Hadîsler İlim tahsil etmek maksadıyla yollara düşen kimseye Allah Teâlâ cennete giden yolu gösterir.34 Melekler ilim yolcusunun hâlinden râzı oldukları için kanatlarını onun ayakları altına sererler.35 İlimden bir bölüm öğrenmen, yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır.36 Kişinin …

Devamı »

Herkes haklı bir kendisi haksız

Herkes haklı bir kendisi haksız

İnsan, insana bakarak öğrenir nasıl yaşanacağını ve nasıl davranacağını. Her aile, örnekler demetidir olumlu ya da olumsuz. Her birey hem öğretmen hem de öğrencidir ömür boyu. Küçük yaşta gözlerinin için bakan ve ne derse inanmaya hazır çocuklarımıza, sen beni memnun edecek kadar iyi değilsin ve iyi olamazsın mesajı verirken, niyetimiz kendisiyle savaşan bir insan üretmek değildi. Aslında yaptıklarımızın neye hizmet …

Devamı »