Bir Demet HadisTüm Yazılar

Nasıl Dua Edilmez !

ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭَﺿِﻰَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗﺎﻝ: ]ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝُ اﻟﻠّﻪِ #: َ ﺗَﺪْﻋُﻮا ﻋَﻠﻰ ﺃﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ، ﻭََ ﺗَﺪْﻋُﻮا ﻋَﻞ ﺃﻭَْﺩِﻛُﻢْ، ﻭََ ﺗَﺪْﻋُﻮا ﻋَﻠﻰ ﺧَﺪَﻣِﻜُﻢْ، ﻭََ ﺗَﺪْﻋُﻮا ﻋَﻠﻰ ﺃﻣْﻮَاﻟِﻜُﻢْ َ ﺗُﻮَاﻓِﻖَ)ـ1( ﻣِﻦَ اﻟﻠّﻪِ ﺳَﺎﻋَﺔَ ﻧَﻴْﻞ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻋَﻄَﺎءٌ، ﻓَﻴَﺴْﺘَﺠِﻴﺐُ ﻟَﻜُﻢْ[. ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ.»اﻟﻨَّﻴْﻞُ«: اﻟﻨﻮاﻝ، ﻭاﻟﻌﻄﺎء .

[divider]

Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rastgelir de, istediğiniz kabul ediliverir.”

Ravi : Hz. Cabir

Kaynak :Ebu Davud, Salat 362, (1532)

[divider]

Açıklama :

1- Burada yasaklanan “aleyhe dua” dan maksad dilimizde beddua veya ilenç dediğimiz şeydir, yâni kötü temennîlerde bulunmaktır. Kişinin kendisi için, “Gözlerim kör olsun”; evladı için, “Allah canını alsın”; malı için, “yok olsun, ateş olsun.” gibi sözler sarfetmesidir. İnsanlar çoğu kere bu çeşit sözleri çok samimî olmaksızın, bir dil alışkanlığı şeklinde sıkca kullanırlar. İşte bu hadiste, Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm), bu hareketin mü’minlik edebine uymadığını, dilimizi, zihnimizi böylesi sözlere alıştırmamamız gerektiğini ders veriyor. Bu sözlerin, Cenâb-ı Hakk’ın duaları kabul ettiği bir âna rastlayacak olursa, pek samimî olmadan yapılan bu bedduaların bed âkibeti ile karşılaşabileceğini belirtiyor. Bir başka hadiste dualara meleklerin “âmin!” demeleri sebebiyle kişinin kendisi için hayırdan başka bir temennîde bulunmaması tavsiye ediliyor:

َ ﺗَﺪْﻋُﻮا ﻋَﻠﻰ اَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺇَّ ﺑِﺨَﻴْﺮٍ ﻓَﺎِﻥَّ اﻟْﻤَﺌِﻜَﺔَ ﻳُﺆَﻣِّﻨُﻮﻥَ ﻋَﻠﻰ ﻣَﺎ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ

“Kendiniz için sâdece hayır dileyin. Zîra melekler, dualarınıza “âmin!” derler.”

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.