Hz. Cebraile benzeyen Dihye İbnu Halife idi.”

Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Bana geçmiş peygamberler (a.s) arzedildiler. Hz. Musa zayıfça bir erkekti. Sanki Şenue kabilesinden (uzun boylu) birine benziyordu. Hz. İsa (a.s)’ı da gördüm, gördüklerim içinde ona en çok benzeyen Urve İbnu Mes’ud idi. Hz. İbrahim (a.s)‘i de gördüm, gördüklerim arasında ona en çok benzeyen, arkadaşınızdı -yani kendisini kastediyor- Hz. Cebrail (a.s)’i de gördüm. Gördüklerimden ona en ziyade benzeyen Dihye İbnu Halife idi.”

Ravi : Hz. Cabir

Kaynak :Müslim, İmam 271, (167), Menakıb 27, (3651)

[divider]

Açıklama :

1- Peygamberlerin, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e arzı, iki yerde vâki olmuş olabilir;

a. İsra (Mirac) gecesi Mescid-i Aksa’da,

b. Yine Mirac sırasında semâvatta.

Her iki ihtimâli te’yid eden rivâyetler mevcuttur. Ulemâ umûmiyetle bunun Mîrac gecesinde cereyan ettiğini benimser. Kadı İyaz “Peygamberleri vasfeden rivâyetlerin çoğu, peygamberleri Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın Mirac gecesinde gördüğüne delâlet eder” der.

3- Şenûe, Yemen taraflarında bir kabiledir, insanlarının uzun boylu olduğu belirtilmektedir. Hz. Musa onlardan bir adama benzediğine göre, öncelikle uzun boylu olmalıdır ـ1( اﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ: اﻟﺤﻔﻴﻒ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﺴﺘﺪﻕ اﻟﻤﻤﺸﻮﻕ.

4- Cebrail’in benzetildiği Dıhye İbnu Halîfe, Ashab’tan yakışıklılığı ile meşhur olan bir zattır. Cebrail birkaç kere onun sûretinde görünmüştür.

5- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), Hz. İbrâhim (aleyhisselam)’i de en ziyade kendisine benzetmiştir

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.